Verbod op gebruik stroombanden bij honden gaat in op 1 januari 2022

Het verbod op ‘het gebruik van apparatuur die geschikt is om stroomstoten aan een hond af te geven’, dat eigenlijk al op 1 juli 2020 zou zijn ingegaan, gaat per 1 januari van het komend jaar alsnog in. Goed nieuws vindt de Dierenbescherming.

Verbod op gebruik stroombanden bij honden gaat in op 1 januari 2022

Honden corrigeren op deze pijnlijke manier is onnodig, veroorzaakt stress en kan ongewenst gedrag zelfs versterken. Er blijft wel een uitzondering mogelijk bij diergeneeskundige handelingen, voor politie en marechaussee en voor het gebruik van elektrische afrastering.

Halsbanden om 'ongewenst gedrag' van een hond te 'corrigeren', ze zijn ons al jaren een doorn in het oog. De prikhalsband is sinds 1 juli 2018 gelukkig verboden en vanaf 1 januari a.s. nu dus ook de stroomhalsband. Daar zijn we blij mee, alhoewel een verbod wat ons betreft veel te lang op zich heeft laten wachten. In plaats van het gebruik van een stroomband adviseren we eigenaren om van pup af aan of direct na de aanschaf van een volwassen hond, cursussen te volgen bij een hondenschool. Ook is er online veel informatie te vinden over het goed trainen van honden, een voorbeeld hiervan is onze reeks trainingsvideo's: Lara Leert.

In plaats van het gebruik van een stroomband adviseren we eigenaren om van pup af aan of direct na de aanschaf van een volwassen hond, cursussen te volgen bij een hondenschool.


Uitzonderingen

Er zijn een paar uitzonderingen in het Besluit houders van dieren opgenomen. Zo blijft het gebruik toegestaan bij "het beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelingen" en bij "het gebruik van elektrische afrastering". Met name politie en marechaussee mogen er bij de uitvoering van hun taken en/of training voorlopig nog gebruik van maken. Het is verder de bedoeling dat ze het gebruik afbouwen en op zoek gaan naar andere, diervriendelijkere trainingsmethoden. Of dit laatste gebeurt gaan we zeker in de gaten houden.

Verkoop stroombanden niet verboden

Helaas wordt de verkoop van dit soort banden niet verboden. Als reden daarvoor wordt door de overheid aangevoerd dat een verbod in Nederland, voor zover dat al zou kunnen op grond van het EU-recht, niet voorkomt dat ze gemakkelijk verkrijgbaar blijven. Bijvoorbeeld via ons omringende landen. We sporen ondanks dat winkels die dit soort producten verkopen, zowel on- als offline, aan om uit eigen beweging te stoppen met de verkoop ervan. Of op zijn minst de consument erop te wijzen dat het gebruik van deze artikelen verboden is.