Vergassen tienduizenden ganzen niet nodig

Vanaf 1 juni zullen tienduizenden, zo niet honderdduizenden ganzen, worden vergast. Dit is niet nodig, omdat er voldoende diervriendelijke alternatieven zijn om schade aan landbouw en gewassen te voorkomen. De Dierenbescherming vindt het dan ook onbegrijpelijk dat jagers, boeren, politiek en overheden de oplossing blijven zoeken in het doden van ganzen, in plaats van te investeren in het ontwikkelen van effectieve verjaagmiddelen en het aanpassen van de omgeving.

Ganzenjacht barbaars

Vanaf 1 juni is het voor provincies toegestaan om in het wild gevangen ganzen met CO2 te doden. Het gaat om ganzen die hier in de zomer verblijven en die worden gevangen terwijl ze in de rui zijn. Het doden met CO2 zou de meest diervriendelijke oplossing zijn om van de ganzen af te komen. Maar het massaal doden van deze prachtige dieren, waarbij jaarlijks tienduizenden ganzenfamilies worden verwoest, is barbaars en helpt niet. Integendeel, de populatie groeit nog steeds. Dit doden zal steeds maar weer moeten plaatsvinden om de schade te kunnen verminderen. Daarnaast zullen de leeggevallen plekken snel weer worden opgevuld door jonge dieren.

De Dierenbescherming heeft keer op keer bij de provincies aangegeven dat het vangen en doden absoluut geen oplossing is. Wij hebben een heel pakket aan diervriendelijke alternatieven, waarvan is aangetoond dat ze werken, om overlast tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het weglokken van ganzen van landbouwgewassen, naar speciale opvanggebieden met open water en smakelijke beplanting voor de ganzen.


Lees meer over diervriendelijke alternatieven in het ganzenartikel in DIER.