Vermoeden van ontduiken exportregels paardenmarkt

Op dinsdag 11 april werd de voorjaarspaardenmarkt van Zuidlaren gehouden. De Dierenbescherming was aanwezig en heeft onder andere een aantal transporten vanaf de markt gevolgd. Hieruit komt een beeld naar voren dat bij ons het vermoeden doet rijzen dat er pogingen worden ondernomen om het exportverbod, dat sinds 1 januari van kracht is, te ontlopen. Er is bijvoorbeeld gezien dat paarden vlak voor de grens werden uitgeladen. Mogelijk wil men op een later moment, als er geen toezicht is, alsnog met de dieren de grens over.

Vermoeden van ontduiken exportregels paardenmarkt

Per 1 januari 2018 is het wettelijk niet meer toegestaan om paarden van een andere plek dan een exportverzamelplaats te exporteren. Hierdoor is export vanaf paardenmarkten niet meer mogelijk. Voorheen ging ruim de helft van de verhandelde dieren rechtstreeks van de paardenmarkt op transport naar slachterijen in Italië of Polen. De paarden moesten dus na een dag van soms 18 uur op de markt ook nog eens op transport naar het buitenland en dat allemaal vaak zonder eten en drinken. Volgens de nieuwe wet moeten de dieren van de markt eerst naar een exportverzamelplaats, daar worden de dieren gecontroleerd en krijgen ze onder meer rust en eten en drinken. Dit kost de handel natuurlijk tijd en geld waardoor ontduiken als lucratief gezien kan worden.

De Dierenbescherming heeft een aantal transporten vanaf de markt gevolgd.

Tot vlak voor de grens

Wat meteen opviel waren de vele buitenlandse nummerborden op vrachtwagens op en rond de paardenmarkt, dat hoeft niets te betekenen, maar zet ons wel aan het denken. Bij het volgen van een aantal grote transporten, tot zo'n 20 paarden per truck, viel op dat de wagens richting de grens reden, maar vlak daarvoor afsloegen en de dieren werden uitgeladen op plekken die er niet uitzagen als een stoeterij of permanente verblijfplaats. Mogelijk probeert men zo het toezicht door de NVWA, die ook op de markt aanwezig was, en de controle op de verzamelplaats te ontlopen.

Geruchten over fraude met exportstempels

Tijdens onze aanwezigheid op de markt bereikten ons geruchten over een beruchte handelaar in de regio, waar zogenaamd in overleg met de NVWA stempels voor export te verkrijgen zouden zijn. De NVWA wist hier niets van. We hebben een transport met een Duits kenteken van de markt gevolgd tot het adres en zagen de wagen daar het terrein op rijden. Niet veel later reed het transport weg en nam het een aantal wegen binnendoor om richting de Duitse grens te gaan. Uiteraard hebben we deze informatie gedeeld met de NVWA.

Het leek erop alsof meer dieren toegang tot het voer hadden, maar water werd door bijna geen enkele handelaar aan zijn dieren aangeboden.

Nog steeds onvoldoende dierenwelzijn op de markt

Helaas zagen we op de markt zelf de bekende taferelen. De dieren werden ruw behandeld, zo werden er bijvoorbeeld prikstokken gebruikt. Er was vanuit de marktorganisatie wel voor eten en drinken gezorgd en het leek erop alsof meer dieren toegang tot het voer hadden, maar water werd door bijna geen enkele handelaar aan zijn dieren aangeboden. De Dierenbescherming blijft zich inzetten om deze praktijken uit te bannen en zal ook in de toekomst markten blijven bezoeken en daarbij haar bevinden delen met toezichthouder NVWA.