Vogelgriep woekert voort

Afgelopen weekend zijn er opnieuw gevallen van vogelgriep aangetroffen en moesten tienduizenden vogels worden 'geruimd'. Het lijkt erop dat de ophokplicht en andere maatregelen de verspreiding van virus H5N8 niet kunnen voorkomen. Voor de getroffen dieren en pluimveehouders een drama. De Dierenbescherming betreurt het dat er na de uitbraak van 2014 geen structurele voorzorgsmaatregelen zoals vaccinatie zijn genomen.
Vogelgriep woekert voort

Structurele maatregelen vogelgriep

De Dierenbescherming maakt zich al jaren sterk voor een structurele en zo diervriendelijk mogelijke aanpak van de permanente dreiging van vogelgriep. We presenteerden hiervoor in februari 2015 nog een plan met tien voorstellen:

  1. De weerstand van pluimvee vergroten
  2. Vaccins tegen vogelgriep ontwikkelen en toepassen
  3. Insleep van vogelgriep door menselijk toedoen tegengaan
  4. Het zo diervriendelijk mogelijk weren van ratten, muizen, vogels en insecten
  5. Buitenuitlopen beter voor pluimvee en minder aantrekkelijk voor andere vogels maken
  6. Pluimveebedrijven weghalen uit / niet vestigen in gebieden met veel watervogels
  7. Grote concentraties van pluimveebedrijven afbouwen
  8. Verminderen vogelgriepslachtoffers door verkleinen stallen en koppels
  9. Meer opvangcapaciteit realiseren op broederijen en leghen opfokbedrijven
  10. Diervriendelijker aanpak vogelgriep internationaal aankaarten

Pluimveesector duurzamer maken

De Dierenbescherming beseft dat er geen makkelijke oplossingen zijn in de bestrijding van vogelgriep. Toch is het jaar-in-jaar-uit ophokken en preventief doden van tienduizenden dieren geen optie. We benadrukken het al heel lang en blijven dat doen: het is essentieel dat er maatregelen worden getroffen om de pluimveesector in alle opzichten écht duurzamer te maken!