Voorkomen van dierenleed begint bij diervriendelijke kinderen

De Dierenbescherming zet de komende jaren, naast het noodzakelijke bestrijden, vooral in op het voorkomen van dierenleed. En daar kun je wat ons betreft niet jong genoeg mee beginnen. Vandaar dat we nieuwe initiatieven ontwikkelen om kinderen -en daarmee indirect ook volwassenen- te leren hoe je respectvol omgaat met dieren. Lesprogramma's voor op school zijn daar onderdeel van, maar ook een speciale editie van Donald Duck Weekblad dat in opdracht van de Dierenbescherming is gemaakt. Deze valt rond 29 september bij onze leden op de mat, mooi op tijd dus voor dierendag.
Voorkomen van dierenleed begint bij diervriendelijke kinderen

'De jeugd heeft de toekomst' en 'jong geleerd, oud gedaan', het zijn misschien clichés, maar daarom niet minder waar. Daarom willen we deze groep (nog) meer betrekken bij ons streven naar een maatschappij waarin diervriendelijk vanzelfsprekend is. Dat doen we onder andere met vrijwilligers die als scholenvoorlichters op school langsgaan om kinderen voorlichting te geven, maar kinderen kunnen ook zelf aan de slag met spreekbeurten die op onze website te vinden zijn. Voor meesters en juffen zijn er lesbrieven die ze kunnen gebruiken om samen met de kinderen in de klas te leren over bijvoorbeeld knaagdieren, vissen en de hond en kat. In oktober komt daar het nieuwe lesprogramma 'Dieren op je bord' over het eten van vlees bij. Dit is bedoeld voor de bovenbouw van de basisschool.

Met o.a. een speciale editie van weekblad Donald Duck en lesbrieven willen we kinderen leren over goed omgaan met dieren.

Diervriendelijke editie weekblad Donald Duck

Naast lesprogramma's en voorlichting op school is er in opdracht van de Dierenbescherming een speciale editie van Donald Duck Weekblad gemaakt. Doel hiervan is kinderen (en volwassenen) op een ludieke en ongedwongen manier te betrekken bij dierenwelzijn en goed omgaan met huisdieren. In de speciale, extra diervriendelijke uitgave van het blad staan verhalen als 'Kwik, Kwek en Kwak nemen een huisdier', 'Een ochtend op de dierenambulance' en 'Donald als dierenagent'. Onze leden en leden van Donald Duck Weekblad krijgen de speciale editie vanzelf in de bus, verder hebben scholen het blad (incl. lesbrieven) al aangevraagd en worden er exemplaren verspreid via onze dierenasielen, dierenambulances en hondenscholen.

Lees online