Vreemde verkeersborden blijken actie Dierenbescherming

In Hart van Nederland is bekendgemaakt dat de vreemde verkeersborden met een jager en een kat, die afgelopen week in diverse steden opdoken, een actie van de Dierenbescherming zijn tegen de afschot van zwerfkatten. Jaarlijks worden tussen de 8.000 en 13.500 zwerfkatten afgeschoten.
Vreemde verkeersborden blijken actie Dierenbescherming

De Dierenbescherming wil dat er een einde komt aan deze jacht op zwerfkatten en roept het publiek op om een petitie te ondertekenen die ‘nee’ zegt tegen het afschieten van katten en ‘ja’ tegen een diervriendelijk beleid om het kattenoverschot in ons land in goede banen te leiden. Zij wil de petitie na afloop van de actie aanbieden aan staatssecretaris Sharon Dijksma.

Afschot katten

In Nederland leven ruim drie miljoen katten, waarvan een onbekend aantal ‘in het wild’. Noodgedwongen, omdat ze zijn achtergelaten, gedumpt of afstammen van katten die ooit werden afgedankt. Naar schatting gaat het om vele tienduizenden dieren. Omdat ze onbedoeld voor overlast zorgen, laten provinciebesturen ze afschieten. En daarbij gaat het niet alleen om verwilderde katten, er zitten ook regelmatig huiskatten tussen.

Diervriendelijke maatregelen

Natuurlijk maakt de Dierenbescherming zich grote zorgen over de groeiende zwerfkattenpopulatie en vindt zij dat er maatregelen moeten worden getroffen. Maar dan wel diervriendelijke. Katteneigenaren dienen hun verantwoordelijk-heid te nemen door hun dier te laten chippen en castreren c.q. steriliseren om nieuwe aanwas te voorkomen. Daarnaast is onder meer de Dierenbescher-ming actief met het vangen, neutraliseren en terugplaatsen van zwerfkatten middels de TNR-methode, zodat ook in het wild levende dieren geen nageslacht meer voortbrengen.

Helpt u mee