Waarom jagen we nog?

Ik blader door het nieuwsblad van SOVON. Dit instituut doet onderzoek naar vogels in Nederland. Mijn oog valt op een stukje over de fazant. In 2013 zijn er tien procent minder dieren geteld dan het jaar ervoor. De al jaren geleden ingezette dalende trend zet zich voort. De patrijs is nog zo’n soort waar het dramatisch mee gaat: twintig procent minder dieren dan in 2012. Verderop in het blad vallen andere feiten mij op. Er zijn meer konijnen, maar minder hazen geteld in de stad. Niet voor alle soorten is het dus kommer en kwel. Het konijn in de stad is daar een voorbeeld van. Deze diersoorten vallen mij op, omdat het soorten zijn die op de jachtlijst staan.
Femmie Smit

Door: Femmie Smit Programmamanager In het Wild Levende Dieren

Waarom jagen we nog?

En juist nu houdt de jacht mij weer bezig, want sinds een week of twee is de jacht op de haas, houtduif en fazant weer open. Eerder al, in augustus, begon de jacht op wilde eenden en konijnen. De gedachte aan de jacht en het vele dierenleed dat dit met zich meebrengt, irriteert me en maakt me verdrietig. Maar de feiten die in het SOVON nieuwsblad staan wakkeren ook mijn nieuwsgierigheid aan. Hoe gaat het met de konijnen en hazen in het buitengebied? Hoe vergaat het de houtduif in de winter, als er op ze geschoten mag worden in het kader van de jacht? En hoe zit het met de wilde eend? Het blijkt dat de wilde eend als wintergast en als broedvogel daalt in aantal. De houtduif als wintergast, dus op het moment dat jacht toegestaan is, daalt ook in aantal. Het konijn en de haas hebben eind jaren negentig een flinke knauw gekregen, maar zijn sinds 2000 vrij stabiel in aantal, zo blijkt uit de gegevens in het Nederlands soortenregister. Dit geeft mij dan nog enigszins een opgelucht gevoel. Maar niet voor lang. Want eigenlijk doet het er niet toe of een soort ‘het goed doet’ of niet. Elk dier dat gedood wordt lijdt, zeker tijdens de jacht. Daarom is deze vorm van plezier hoe dan ook niet gerechtvaardigd, ook niet als het met de soort goed gaat.

Dierenleed

Drijvers, ofwel mannen of vrouwen in groene outfits, lopen zij aan zij door het veld. Hazen schieten in paniek uit hun dekking voor ze uit, recht in de armen van de schutter, die in de slootkant verdekt opgesteld ligt om te schieten. Een bijna kansloze situatie voor de dieren. Ook in het geval van de houtduivenjacht zie je rare taferelen: een wat vreemd bewegend duifje zit in een stoppelveld of stokstijf in een kale boom. Dit zijn nepduiven, die bedoeld zijn om echte duiven te lokken. Wat de Dierenbescherming betreft een vreemde benadering. Waarom zou je duiven lokken om op te schieten, als je ze juist niet wilt hebben? Jagers zullen zeggen dat ze dit doen om zo zoveel mogelijk duiven te kunnen schieten, en daarmee bij te dragen aan schadevermindering voor agrariërs. Ons lijkt het logischer dat je, daar waar je geen schade wilt hebben, diervriendelijkere en niet dodende maatregelen inzet om dieren te verjagen. Dan kun je deze dieren op percelen waar ze geen kwaad kunnen, zoals stoppelvelden, met rust laten.Want jacht leidt tot leed. Als je het jachttafereel een tijdje bekijkt, is de kans groot dat je ziet dat het dier na het schot niet meteen stil ligt. Bekijk dit filmpje maar eens (vanaf 1:55). Duidelijk dierenleed, omdat men in de reguliere jacht, de door ons genoemde plezierjacht, jaagt op kleine wilde dieren met hagelpatronen. Deze korreltjes zijn klein en verwonden het dier in plaats van te doden. Zoek op youtube op “jacht” en de aangeschoten, nog naspartelende hazen, wild flapperende wilde eenden en houterige naschokkende houtduiven vliegen je om de oren. Oordeel zelf maar wat je er van vindt. Ik zou die dood de dieren willen besparen. Alleen, hoe krijgen we dat voor elkaar? Vanuit de wetgever mag het tot op heden.

Wet natuurbescherming

Gelukkig lijkt een keerpunt in het jachtdossier op handen. De door de staatssecretaris aangeboden nieuwe Wet natuurbescherming legt de jacht ten dele aan banden. Jacht mag alleen als de provincie, op basis van telgegevens, besluit dat er voldoende dieren aanwezig zijn. Als dit zo in de nieuwe wet blijft staan, zal de jacht op een aantal soorten wellicht geheel afnemen, of alleen plaats hebben in bepaalde provincies. Dat is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Echter, wij zijn nog steeds van mening dat jacht in zijn geheel niet toegestaan zou moeten zijn. Daarom blijven wij ons inzetten voor een jachtvrij Nederland. En blijven wij tijdens de behandeling van het wetsvoorstel dit aangeven bij de Tweede Kamerleden, die deze wet moeten goedkeuren. Jij kunt ons hierbij helpen door de Dierenbescherming te steunen en door in maart 2015 te stemmen op een diervriendelijke partij. Het is namelijk zo dat ook de Eerste Kamer de wet moet goedkeuren, en de samenstelling van die Kamer hangt weer af van de uitslag van de provinciale statenverkiezingen. Samen gaat het ons vast en zeker lukken om de vrije jacht aan banden te leggen!