Wat doet Eurogroup for Animals?

Gemma Willemsen herkozen als vicepresident

Eurogroup for Animals is al meer dan dertig jaar de vooruitgeschoven post van verenigde dierenwelzijnsorganisaties in Europa. Eurogroup lobbyt voor goede dierenwelzijnswetgeving gericht bij de Europese politiek en overheid. De Dierenbescherming maakt deel uit van Eurogroup for Animals. Corporate strategisch adviseur bij de Dierenbescherming Gemma Willemsen werd in 2020 benoemd tot vicepresident. Zij is unaniem herbenoemd tot en met 2025.

Wat doet Eurogroup for Animals?

Bij Eurogroup for Animals zijn meer dan 80 dierenbeschermingsorganisaties uit praktisch alle EU-lidstaten aangesloten. De organisatie pleit voor dierenwelzijn, en biedt expertise en advies aan Europarlementariërs, de Europese Commissie en de Raad van Ministers. Eurogroup coördineert de lobby en campagnes op Europees niveau en wil zo het maximale bereiken voor dieren. We zijn er trots op dat wij een van de oprichters van Eurogroup zijn.

De Dierenbescherming en Europees lobbywerk

Het is taai om Europese wetgeving veranderd te krijgen op een manier die daadwerkelijk dieren een beter leven biedt. Eurogroup geeft nooit op en blijft lobbyen voor de dieren en hun belangen. Het internationale bestuur heeft daarin een belangrijke rol, maar het werk wordt door het team in Brussel gedaan.

Elke centimeter moet worden bevochten

Gemma Willemsen: "Het is een eer om deze week als vicepresident herkozen te zijn, omdat het me de kans geeft bij te dragen aan het werkelijk realiseren van meer vanzelfsprekende diervriendelijkheid in de Europese wetgeving. Het gaat er om spannen de komende jaren: de hele Europese dierenwelzijnswetgeving wordt in deze jaren geëvalueerd en herzien. Dit gaat veel kansen bieden om verbeteringen voor dieren in de wet vastgespijkerd te krijgen, maar niets in Brussel gaat makkelijk. Elke centimeter voor dieren moet worden bevochten."