Weidedieren kunnen schuilen in Ameland en Friesland

Dieren die in de wei staan, hebben beschutting nodig bij hoge temperaturen of natte periodes. Toch mogen er niet zomaar schuilstallen gebouwd worden op de weilanden waar de dieren worden gehouden, omdat dit vaak in strijd met het bestemmingsplan is. Gelukkig ziet de gemeente Ameland het nut in van schuilstallen en heeft nu ook de provincie Friesland zover gekregen dat daar schuilstallen geplaatst mogen worden.

Veel hobbydieren, zoals paarden, ezels, koeien, schapen en geiten, lopen niet dicht bij huis, maar in een verderop gelegen weiland. Hoewel deze dieren het hele jaar door buiten kunnen blijven, is enige vorm van beschutting wel noodzakelijk. Door veranderingen in het klimaat – hogere temperaturen, zeer natte periodes in zomer en winter – zien steeds meer eigenaren het welzijn en de gezondheid van hun dieren in de knel komen.


De weilanden waarin de hobbydieren staan, behoren meestal tot het agrarisch gebied waar niet zomaar gebouwd mag worden. Afgezien van erfafscheidingen en kleine bouwwerkjes zoals bankjes, palen en masten, is het plaatsen van gebouwen (zoals schuilstallen) bijna altijd in strijd met het bestemmingsplan. Gemeenten geven houders van hobbydieren zelden toestemming om in een afgelegen weiland een schuilstal te bouwen. Ze willen het buitengebied vrij houden van allerlei bouwwerken van particulieren omdat ze bang zijn voor verrommeling van het landschap. Onlangs nog wees Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland het toestaan van paardenbakken en schuilstallen buiten het bouwvlak in de gemeente Heerhugowaard af.

De Dierenbescherming heeft in 2009, samen met het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have en de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders, een brochure gemaakt om aandacht te vragen voor deze problematiek en heldere en eenvoudige oplossingen aan te dragen voor zowel de eigenaren van de dieren als voor de gemeenten.In de brochure staat dat gemeenten in hun bestemmingsplannen kunnen vastleggen dat het plaatsen van schuilstallen is toegestaan. Zo’n wijziging van een bestemmingsplan betekent weliswaar een extra inspanning, maar wie dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan, heeft dat er graag voor over. Zo denkt de gemeente Ameland er gelukkig over. Al in 2010 stelde Ameland een gemeentelijke nota Schuilstallen op, en nu heeft Ameland ook de provincie Friesland zover gekregen dat de ‘provinciale verordening ruimte’ plaatsing van schuilstallen in het buitengebied mogelijk maakt.

Wij vinden dit een hele mooie stap vooruit en een prachtig voorbeeld voor andere gemeenten en provincies!