Welzijn van vleeskuikens voor export moet beter

Het is niet alleen noodzakelijk om het welzijn van vleeskuikens die in ons land gehouden worden voor consumptie te verbeteren, maar ook voor alle vleeskuikens die worden gehouden voor de export (zo’n 70% van het totaal). De Dierenbescherming trekt deze conclusie omdat negen van de tien consumenten in de belangrijkste Europese afzetlanden vinden dat het welzijn van vleeskuikens beter beschermd zou moeten worden.
Lisanne Stadig

Door: Lisanne Stadig Beleidsmedewerker Veehouderij

Welzijn van vleeskuikens voor export moet beter

Eurogroup for Animals (koepelorganisatie voor Europese dierenbeschermingsorganisaties) liet onlangs een onderzoek uitvoeren onder ruim 7.000 respondenten uit Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Italië en Polen. Van hen geeft 96% aan wel eens kippenvlees te eten. Bijna de helft (46%) heeft de voorkeur om kip te kopen die onder betere omstandigheden heeft geleefd dan een regulier kuiken (vrije uitloop, biologisch of met een dierenwelzijnslabel).

Gezond en genoeg ruimte
Negen van de tien consumenten vinden het belangrijk dat vleeskuikens gezond en vrij van ziektes zijn (90%), dat ze in een schone omgeving met frisse lucht en schoon strooisel leven (89%), en dat de omgeving geschikt is om natuurlijk gedrag te vertonen, met toegang tot daglicht en genoeg ruimte om zich voort te bewegen, hun vleugels te strekken en te foerageren (87%).

In de praktijk is dit helaas lang niet altijd het geval. De meeste vleeskuikens die in Nederland worden gehouden voor de export leven met zo’n 18-23 kuikens per m2 (42 kg/m2). Er is zelden daglicht in deze stallen. Ter vergelijking: onder het Beter Leven keurmerk worden kuikens met maximaal 12 per m2 gehouden. Een lagere bezetting is gerelateerd aan droger strooisel, en de dieren hebben meer ruimte om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Ook hebben deze kuikens daglicht in de stal. Allemaal punten die belangrijk zijn voor de consumenten in landen waar Nederland naar exporteert.

Uitloop
Een grote meerderheid (85%) vindt het belangrijk dat vleeskuikens toegang hebben tot een overdekte of vrije uitloop. In Nederland krijgen reguliere vleeskuikens en kuikens van supermarktconcepten geen toegang tot zo’n uitloop. Dit is wel het geval bij kuikens gehouden onder het Beter Leven keurmerk (overdekte uitloop bij 1 ster, vrije uitloop bij 2 of 3 sterren) of volgens de vrije uitloop of biologische normen.Strengere eisen
Duidelijk is dat negen van de tien ondervraagden (89%) vinden dat het welzijn van vleeskuikens beter beschermd zou moeten worden, en dat het daarom nodig is dat de overheid betere wetten maakt (86%). Vergeleken met voedselveiligheid (16%) en milieueisen (14%) wordt dierenwelzijn het vaakst genoemd als prioriteit (46%) voor strengere wetgeving. Eerder gaf het Europees Parlement aan deze mening te delen door een resolutie over betere bescherming van vleeskuikens met overgrote meerderheid aan te nemen.

Met de introductie van de supermarktconcepten werd voor de binnenlandse markt een stap in de goede richting gezet, maar helaas is het daarbij gebleven, en dat is nog niet genoeg. De Dierenbescherming streeft ernaar dat in ieder geval alle kip in de supermarkt minimaal onder het één ster Beter Leven keurmerk wordt gehouden.