Wet Natuurbescherming: heeft Eerste Kamer meer oog voor dierenwelzijn?

Vandaag behandelt de Eerste Kamer de voorgestelde nieuwe Wet Natuurbescherming. De Dierenbescherming is vooral teleurgesteld over het wetsvoorstel op het onderdeel jacht. Ondanks onze dringende oproep aan de leden van de Tweede Kamer, die het voorstel op 1 juli bespraken, is deze gelegenheid niet aangegrepen om een definitief einde te maken aan plezierjacht. De Dierenbescherming roept de leden van de Eerste Kamer op om nog eens kritisch naar het wetsvoorstel te kijken.
Wet Natuurbescherming: heeft Eerste Kamer meer oog voor dierenwelzijn?

Geen einde aan de plezierjacht, jagers hoeven niet vooraf te beargumenteren waarom ze dieren willen doodschieten en een vaag voorstel om dierenwelzijnsorganisaties een plek te geven in de Faunabeheereenheden. Dat was de teleurstellende uitslag van de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer afgelopen voorjaar. Hiermee wordt het dierenwelzijn onder dieren die in het wild leven niet verbeterd, sterker nog, het dreigt erop achteruit te gaan.

Vrije jacht blijft bestaan

De Dierenbescherming hoopt dat de leden van de Eerste Kamer meer oog hebben voor dierenwelzijn. Wij vragen hun aandacht voor het feit dat als de wet zo doorgaat, de vrije jacht op wilde eend, fazant, haas, konijn en houtduif blijft bestaan. Ook is er geen verbod op jacht in natuurgebieden opgenomen en de 1-op-1 drukjacht op wilde zwijnen blijft mogelijk. Onbegrijpelijk, omdat dit alles volgens de organisatie onnodig, niet duurzaam en zeer dieronvriendelijk is. Er zijn meer dan genoeg alternatieven beschikbaar.

Een ander punt waar wij ons zorgen over maken, is dat veel bevoegdheden met betrekking tot beheer en schade- en overlastbestrijding naar de provincies gaat, zonder dat er landelijk duidelijke kaders zijn vastgesteld. Dit werkt onduidelijkheid en versnippering van beleid in de hand, iets wat aan burgers al moeilijk is uit te leggen, laat staan aan de getroffen dieren!


Lees ook:
Legt nieuwe Wet Natuurbescherming jagen echt aan banden