Wet verandert paardenmarkten per 1 januari

Per 1 januari 2018 is het wettelijk niet meer toegestaan om paarden van een andere plek dan een exportverzamelplaats te exporteren. Hierdoor is export vanaf paardenmarkten niet meer mogelijk. Dit zou een aanzienlijke daling van het aantal paarden op de paardenmarkten betekenen. De Dierenbescherming hoopt dat deze daling dusdanig groot is, dat het voor veel gemeenten financieel niet meer aantrekkelijk is om het dan nog te organiseren.
Wet verandert paardenmarkten per 1 januari

Mede dankzij de inzichten die de Dierenbescherming met het Ministerie van Economische Zaken heeft gedeeld, is deze wetgeving tot stand gekomen. De Dierenbescherming voert al jarenlang een strijd tegen paardenmarkten in Nederland. Een strijd die regelmatig gepaard ging met bedreigingen en intimidaties. Desondanks blijven onze medewerkers volhardend om te zorgen dat de paardenmarkten verdwijnen.

Export paarden

Een van de misstanden die veel voorkomt bij paardenmarkten is de export van de handel. Momenteel gaat ruim de helft van deze handel naar slachterijen in Italië of Polen. Paarden die op sommige paardenmarkten wel 18 uur staan zonder water en zonder of met te weinig voer (en die daarvoor ook urenlang stonden in de paardentrailer), moeten daarna nog lange tijd staan zonder voedsel of water tijdens het transport naar het buitenland. Behalve dat het paard volledig uitgeput raakt, krijgt het paard ook last van pijnlijke verzuring. Een paard hoort namelijk de hele dag door te eten en te grazen. Als dit niet gebeurt, blijft het gal van een paard voortdurend de dunne darm instromen. Een paard heeft namelijk geen galblaas. Al met al zorgt de paardenmarkt zo voor een schrijnend eind van vele paardenlevens. De wet die op 1 januari 2018 ingaat, verbiedt deze export vanaf paardenmarkten.

Pony's staan strak tegen elkaar aan in de zon en hebben geen water, voedsel, rust of bewegingsvrijheid.

Successen strijd tegen paardenmarkten

In deze strijd heeft de Dierenbescherming diverse successen geboekt, zoals het op gang krijgen van de discussie rondom paardenmarkten. Onze videoverslagen van vorig jaar hebben daar een cruciale rol in gespeeld. Dit heeft geleid tot Kamervragen en veel media-aandacht. Daarnaast stelde ook de Raad van Dieraangelegenheden (RDA) een advies op voor de Tweede Kamer. De nieuwe regering lijkt het advies van de RDA aangaande paardenmarkten op te pakken. In dit wetenschappelijk onderbouwde advies wordt o.a. aangestuurd op een borging van een minimaal welzijnskader, dat elke gemeente die een paardenmarkt organiseert als voorwaarde dient te stellen voor de vergunningverlening. Dat zou dan betekenen dat wij in 2018 al de eerste positieve effecten gaan terug zien van onze strijd.