Wettelijk verbod op veetransport boven de 35 graden

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft woensdag, in antwoord op schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Ouwehand, aangegeven dat ze wettelijk wil vastleggen dat dieren in de veehouderijsector niet meer getransporteerd mogen worden boven de 35°C. Een rechtstreekse aanbeveling uit ons rapport ‘Op de bres tegen hittestress’. Deze temperatuur is al opgenomen in hitteprotocollen opgesteld door de sector zelf, maar zal nu voor iedereen gaan gelden en handhaafbaar zijn door de NVWA.
Wettelijk verbod op veetransport boven de 35 graden
Deze stap richting adequate wetgeving is hard nodig, zo bleek afgelopen zomer opnieuw. Beelden van Eyes on Animals lieten zien dat de huidige protocollen tegen hittestress niet afdoende zijn. Ondanks de gemaakte afspraken werd er nog steeds gereden bij temperaturen van 35°C en hoger.


Schrijnende beelden gemaakt door Eyes on Animals van hittestress tijdens veetransporten.

Geen transport vanaf 30°C

Het voorstel van de Minister staat niet op zichzelf: wij pleiten al langer voor een verbod van transport boven de 35 graden en het alleen toestaan van transport in wagens met airconditioning boven de 30°C. In de praktijk worden deze wagens voor dieren die naar de slacht gaan niet gebruikt, dus dit betekent wat ons betreft dat er boven de 30°C geen transport meer plaats moet vinden.

Maatregelen vanaf 21°C

We zijn blij dat de minister eindelijk erkent dat dit soort zaken bij de wet geregeld moet worden, maar er is meer nodig. De eerste tekenen dat dieren het te warm hebben, kunnen al ontstaan bij temperaturen vanaf 21°C. In ons rapport ‘Op de bres tegen hittestress’ reikten we 10 maatregelen aan, waaronder het verlagen van de bezettingsgraad vanaf 21°C en sneller ingrijpen met verkoelende maatregelen. Nu er een wet wordt ontworpen is onze oproep helder: veranker ook die 30 graden in de wet en zorg ervoor dat er vanaf 21°C aanvullende maatregelen genomen worden om hittestress te voorkomen.