Wie niet luisteren wil, raakt zijn dieren kwijt

Dit is zeker van toepassing op een inwoner van de gemeente Rheden die, nadat er al twee keer maatregelen en boetes waren opgelegd en verbeurd, nog steeds niets deed om de leefomstandigheden van zijn dieren te verbeteren. Nu is hij zijn 25 konijnen, 3 kippen, 2 duiven en 3 grasparkieten kwijt. Deze zijn tijdens een gezamenlijke controle door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en dierenpolitie in bewaring genomen. Alle kosten worden op de eigenaar verhaald en deze kan ook een proces-verbaal tegemoet zien.
Wie niet luisteren wil, raakt zijn dieren kwijt

Bij een eerste controle op het adres bleek dat er 5 konijnen aanwezig waren die in veel te kleine hokken zonder bodembedekking zaten en geen water tot hun beschikking hadden. In overleg met RVO* werden maatregelen opgelegd om de situatie te verbeteren. Dit soort maatregelen zijn erop gericht de eigenaar zelf tot actie over te laten gaan en te laten beseffen dat het beter moet. Helaas bleek dit niet het gewenste resultaat te hebben. Bij een tweede controle zaten er veel meer dieren. Konijnen, kippen, duiven en grasparkieten. Alle dieren zaten te klein gehuisvest, veel dieren zonder vers drinkwater en geschikt voer, weer geen bodembedekking, de konijnen zaten op de traliebodem van hun kooi. Dit is heel pijnlijk voor de dieren en de kans op wondjes aan de poten is groot.

"Het weghalen van dieren is een uiterst middel, eerst krijgen dierenhouders de kans de situatie zelf te verbeteren. Deze eigenaar kreeg kans op kans maar er verbeterde niks, integendeel het verslechterde zelfs. Dat begrijpen we echt niet", vertelt een van de betrokken LID-inspecteurs.

Ondanks boete situatie verergerd

Omdat de eerdere maatregelen niet waren opgevolgd, in tegendeel zelfs, moest de eigenaar een boete betalen en werden er door RVO opnieuw maatregelen opgelegd, de eigenaar kreeg nog een kans de situatie te verbeteren. Afgelopen dinsdag 16 juni bleek dat de eigenaar van de eerdere controles en boetes niets geleerd had. De leefomstandigheden van de dieren waren zelfs nog verder verslechterd. Zowel de verblijven van de dieren als de dieren zelf waren smerig en zaten onder de urine en ontlasting. Vooral bij het warme weer is dat vragen om ziektes. Bij konijnen is de kans groot op Myiasis waarbij larven van vliegen in de uitwerpselen worden afgezet. Deze larven vreten de dieren aan, vooral rond de anus, dit is levensgevaarlijk voor een getroffen konijn.

LID-inspecteur over de vervuilde konijnen: "Dit is vragen om Myiasis. Slechte zaak!"

Alle dieren kwijt

Het was duidelijk dat deze eigenaar niet wilde luisteren en zelf de situatie niet zou gaan verbeteren. RVO gaf de LID-inspecteur dit keer toestemming om alle dieren in bewaring te nemen en over te laten brengen naar een opvangadres waar ze de juiste verzorging krijgen. Alle kosten worden op de eigenaar verhaald en de dierenpolitie maakt proces-verbaal op.


*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring te laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt in iedere zaak of de betrokkene een strafbeschikking krijgt – vaak een boete – of dat de zaak voor de rechter zal worden gebracht.