Win-win-win in de melkveehouderij. Het kán!

Hoe zorgen we ervoor dat de melkveehouderij diervriendelijker en duurzamer wordt? Want dat het kán daar zijn wij van overtuigd, ook omdat er al mooie voorbeelden zijn. Zoals boer Gerjo, die in de derde Koe-Dialoogpodcast uit de doeken doet hoe zijn integrale benadering goed voor hem, het milieu en zijn dieren uitpakt.

Win-win-win in de melkveehouderij. Het kán!

Bert van Ruitenbeek van Stichting Demeter gaat in deze podcast naast boer Gerjo Koskamp, in gesprek met Bert van den Berg, onze programmamanager veehouderij en met Cynthia Verwer, onderzoeker duurzame veehouderij en dierenwelzijn bij het Louis Bolk Instituut. Ze spreken uitgebreid over de mogelijkheden om de melkveehouderij diervriendelijker en duurzamer te maken en geven advies aan de nieuwe minister van Landbouw. Ze hebben allebei een duidelijke oproep: stop met 'single use' maatregelen gericht op ofwel stikstof, ofwel klimaat, ofwel dierenwelzijn, maar help en beloon boeren die willen veranderen naar een gezond bedrijfssysteem.

Boer Gerjo doet het anders

Van de 1,6 miljoen kalveren die jaarlijks in Nederland worden geboren, wordt het merendeel direct bij de moeder weggehaald en gaat zo’n driekwart tussen de 10 en 35 dagen naar de kalvermesterij. Koeien die wel worden aangehouden voor de melkproductie - en zo’n 20 tot 25 jaar oud zouden kunnen worden - leven gemiddeld minder dan 5 jaar op de boerderij en krijgen elk jaar een kalf om de melkproductie op peil te houden.

Boer Gerjo doet het anders. Hij heeft zijn veestapel verkleind, zijn areaal vergroot en laat alle kalveren drie maanden bij de moeder drinken en opgroeien op het bedrijf. Dat heeft geleid tot een bedrijfsmodel waarbij de biodynamische boer het vlees en zuivel inmiddels grotendeels zelf vermarkt. Gerjo: “Natuurlijk is een transitie niet iets van vandaag of morgen, maar je moet gewoon beginnen en laten zien en uitdragen dat het anders kan door tegelijkertijd maximaal op gezondheid voor mens, dier en milieu in te zetten. Stop met luchtwassers in stallen; weidegang is de beste manier om uitstoot van ammoniak te voorkomen. Koop boeren niet massaal uit, maar help hen die willen verduurzamen met bonussen om tot een echt integraal gezond bedrijfsmodel te komen en de werkgelegenheid op en rond de boerderij te vergroten.”

Onze medewerker Bert en spreker Cynthia reageren positief op Gerjo’s integrale benadering. Ze zijn het erover eens dat dierenwelzijn nooit op zichzelf staat en om een integrale benadering vraagt, anders creëer je een waterbed waarbij het oplossen van het ene probleem het volgende veroorzaakt.

Over de podcast

De podcastserie Koe-Dialogen is geïnspireerd op Ahimsa, een reusachtig metalen sculptuur van een rustende koe die momenteel door het land reist. Met Ahimsa brengt beeldend kunstenaar Jantien Mook een ode aan de koe. In deze podcastserie spreekt Bert van Ruitenbeek, directeur van Stichting Demeter, met boeren, wetenschappers en beleidsmakers over de rol van de koe in een toekomstbestendig landbouwsysteem.

Deze podcast en de andere afleveringen zijn te beluisteren via: SoundCloud: Koe-Dialogen en op Spotify: Koe-Dialogen.

Voor een diergerichte, duurzame veehouderij

De veehouderij heeft al jaren te maken met crises en structurele problemen. Daarom hebben we het Deltaplan Veehouderij opgesteld. Hierin schetsen we hoe een diergerichte, duurzame veehouderij er in 2050 volgens ons uit moet zien.

Andere berichten over veehouderij