Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards 2023 bekend!

Vandaag zijn tijdens het Deltaplan Veehouderij Event in Cuijk de drie winnaars van de felbegeerde Deltaplan Veehouderij Award 2023 bekend gemaakt: De mobiele melkrobot van Samsom Wilnis VOF, Kalverliefde en Oranjehoen! Drie bedrijven die allemaal laten zien dat een dierwaardige en toekomstbestendige veehouderij mogelijk is. Zij werden tijdens het evenement in het zonnetje gezet, ontvingen de award en een mooi geldbedrag van 5.000 euro, mogelijk gemaakt door het Barth-Misset Fonds.

Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards 2023 bekend!

Eind vorig jaar deed de Dierenbescherming een oproep aan koplopers in een diergerichte en duurzame veehouderij zich op te geven. Uit de vele inzendingen heeft de vakjury uiteindelijk negen genomineerden gekozen, per transitiepad drie. En vandaag werden de drie winnaars bekend gemaakt.

Samsom Wilnis VOF - Winnaar transitiepad 1 ‘Diervriendelijkere en integraal duurzame veehouderij’

In het Zuidhollande Wilnis hebben Joost Samsom en zijn vrouw Liesbeth en zoon Simon een biologisch melkveebedrijf. Hun 50 hectare grond wordt doorsneden door een weg. Om toch op alle grond optimaal te kunnen weiden heeft deze zeer creatieve biologische melkveehouder een mobiele melkrobot ontwikkeld. Hiermee heeft hij een oplossing in handen voor de uitdaging van veel melkveebedrijven: maximaal weiden in combinatie met beperkte grond die direct grenst aan de stal. De mobiele melkrobot kan bij Samsom worden verplaatst naar de weides aan de overkant van de weg. De koeien kunnen daardoor in het weideseizoen 24/7 lekker naar buiten. Daarnaast zorgt weidegang voor de scheiding van mest en urine, dus voor stikstofreductie. En uiteraard is het goed voor dierenwelzijn. Deze veehouder denkt in kansen, waarvan deze mobiele melkrobot één van de mooie resultaten is. De mobiele melkrobot kan door andere melkveebedrijven gekopieerd worden, ook door reguliere bedrijven. Die zouden door meer weidegang te geven ook de krachtvoergift kunnen afbouwen. Deze innovatie heeft daarmee een grote impact voor dier, boer en milieu. Lees meer.

Kalverliefde – Winnaar transitiepad 3 ‘Vernieuwende verbindingen tussen productie en consumptie’

Dit initiatief van Janina van der Drift verenigt een viertal biologische boeren die de kalveren een periode bij de moederkoe houden. Dit past bij het toekomstbeeld voor de melkveehouderij van de Dierenbescherming. Het houden van kalveren bij de koe heeft namelijk veel voordelen voor het dierenwelzijn van koe en kalf, zo zijn de kalveren gezonder en socialer en kan de koe moedergedrag vertonen. Ook wordt er gewerkt aan een beter welzijn van de stierkalveren, en aan het goed in de markt zetten van dit vlees. Het knappe aan dit initiatief is dat het binnen een jaar gelukt is om de melk in 288 filialen van Albert Heijn onder het merk Kalverliefde in het schap te krijgen. De aangesloten boeren hielden het kalf al bij de koe uit intrinsieke motivatie, maar krijgen hierdoor nu ook een meerprijs en waardering voor hun inspanningen. Daarnaast is de communicatie over het merk sterk en positief ingestoken. Lees meer.

Oranjehoen – Winnaar transitiepad 4 ‘Kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio’

Het 1 ster Beter Leven vleeskuikenbedrijf van Johan en zijn moeder Annelien Leenders onderscheidt zich op een aantal punten. De dieren krijgen in de stal meer ruimte, extra verrijking in de vorm van strobalen en voer, warmte van infraroodpanelen en plateaus om op te zitten. Het vlees wordt verkocht via onder andere Crisp, Boerschappen en HelloFresh, die ook de vierkantsverwaarding voor hun rekening nemen – ze gebruiken dus alle delen van de kip. Dat er nu wordt gewerkt aan uitrol naar andere vleeskuikenbedrijven, laat zien dat het concept succesvol is. Oranjehoen voert de kippen restproducten van het eigen biologische akkerbouwbedrijf. Voor de mestafzet en een deel van het veevoer wordt samengewerkt met akkerbouwers in de buurt. Dat er geen soja wordt gebruikt is uniek voor de vleeskuikenhouderij; hiermee verlaagt Oranjehoen de CO2-footprint en voorkomen ze ontbossing. Als het in de veehouderij gaat over extensivering en kringlooplandbouw, wordt vaak naar de rundveehouderij gekeken, maar Oranjehoen laat zien dat ook de pluimveehouderij hier een grote bijdrage aan kan leveren.

Van links naar rechts, de winnaars: Janina van der Drift van Kalverliefde, Johan en Annelien Leenders van Oranjehoen en Joost Samson van Samom Wilnis VOF.

Transitiepad 2

Voor transitiepad 2 ‘Van verspillende carnivoren naar waarderende omnivoren’ zijn onvoldoende geschikte aanmeldingen gekomen en werd daarom geen award voor uitgereikt. Gelukkig zien we om ons heen veel goede ontwikkelingen op dit gebied. Van initiatieven die zorgen voor minder voedselverspilling tot de ontwikkeling van plantaardige alternatieven voor vlees en zuivel. Tijdens de het evenement werd bijvoorbeeld een presentatie gegeven over de kansen die kweekvlees in de toekomst kan bieden, ook voor veehouders.

Noodzakelijke transitie

De Dierenbescherming wil mensen inspireren om de noodzakelijke transitie naar een dierwaardige en toekomstgerichte veehouderij als een kans te zien. Niet alleen om het dierenwelzijn te verbeteren, maar tegelijkertijd winst te pakken op het gebied van natuur en milieu én een redelijk inkomen voor de boer te garanderen. De route om hier te komen kent vier zogeheten transitiepaden. Lees hierover meer in het Deltaplan Veehouderij.

Voor een diergerichte, duurzame veehouderij

De veehouderij heeft al jaren te maken met crises en structurele problemen. Daarom hebben we het Deltaplan Veehouderij opgesteld. Hierin schetsen we hoe een diergerichte, duurzame veehouderij er in 2050 volgens ons uit moet zien.

Andere berichten over veehouderij