Zij vertegenwoordigen uw stem

Ledenraad

Zij vertegenwoordigen uw stem

In november vinden de Ledenraadsverkiezingen van de Dierenbescherming plaats. De Raad bestaat uit 25 democratisch gekozen leden en heeft een belangrijke stem in de wijze waarop de organisatie zich inzet voor dieren in ons land.

Lees het verhaal van drie Ledenraadsleden die vertellen over hun ervaringen en motivatie om zich op deze manier in te zetten voor een beter welzijn voor dieren in ons land.

Direct naar het interview met:

Ari Schol

‘Als we allemaal hetzelfde doel nastreven en mooie onderwerpen op de agenda zetten, bereiken we meer dan we ooit los van elkaar zouden kunnen’Ari Schol werkt als manager in de zorg en is vrijwilliger in een christelijke boekhandel in Utrecht. “Mijn oma drukte me vroeger op het hart om iets goeds voor dieren te doen. Dat is me altijd bijgebleven. Drie jaar geleden besloot ik mijn ervaring als manager in te zetten voor een beter dierenwelzijn.

Nog te vaak wordt gedacht dat dieren ons toebehoren, dat wij met ze kunnen doen wat we willen. Terwijl de aarde ons gegeven is, en dieren daar een belangrijk deel van uitmaken. Binnen de Ledenraad sta je in letterlijke zin ver van dieren af, maar je kunt wél veel voor ze bereiken. Ook ben ik vanuit mijn rol als Ledenraadslid voorzitter van de vrijwilligerscommissie, een onderwerp dat me na aan het hart ligt. Ik heb veel met vrijwilligers gewerkt en ervaren hoe belangrijk ze zijn. Zéker voor een organisatie als de Dierenbescherming; zonder onze 4.000 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten zijn we nergens.

Toen ik me aanmeldde voor de Ledenraad heb ik wel nog even goed nagedacht of dit was wat ik echt wilde. Je verbindt je tenslotte voor een periode van drie jaar, een verantwoordelijkheid die ik serieus neem. Nu mijn termijn bijna ten einde is, kijk ik met trots terug op een vruchtbare periode. Binnen de Ledenraad streven we allemaal hetzelfde doel na, zetten we mooie onderwerpen op de agenda en bereiken we meer dan we ooit los van elkaar zouden kunnen. Vanuit die gedachte zit ik op de juiste plek. De Dierenbescherming is er voor de dieren, maar zet ook op het gebied van duurzaamheid grote stappen. Ik heb er veel van geleerd; daar ben ik dankbaar voor.”

Lisette van Kemenade

‘Alle leden hebben hun eigen expertise; samen vertegenwoordigen we een breed interessegebiedLisette van Kemenade is informatiearchitect bij de educatieve uitgeverij Zwijsen. Ze maakt als vrijwilliger deel uit van de zwerfkattenwerkgroep in Tilburg. “Wij kwamen terug van vakantie toen er een moederpoes en haar kleintjes in onze tuin zaten. Ik gaf ze eten, tot de mama op een dag niet meer kwam opdagen. De kittens waren zo’n zeven weken oud en wij namen ze in huis. Ik had me nooit gerealiseerd dat er zo veel verwilderde katten in ons land lopen; niemand die voor ze zorgt of zich om ze bekommert. Het zette me ertoe aan om vrijwilligerswerk voor de Dierenbescherming te gaan doen, eerst in het asiel en bij het bestuur van de afdeling Tilburg, later bij de zwerfkattenwerkgroep.

Zes jaar geleden trad ik toe tot de Ledenraad. Het leek me interessant om mee te denken over dierinhoudelijke zaken. Juist omdat ik van de werkvloer kom, zie ik wat er nodig is binnen de organisatie. Mijn focus ligt op de onderwerpen zwerfkatten en de belangen van vrijwilligers, al praat en denk ik ook mee over andere thema’s op het gebied van dierenwelzijn. Alle leden hebben hun eigen expertise; samen vertegenwoordigen we een breed interessegebied. Ik vind het mooi dat onze gesprekken een open dialoog zijn en we elkaar altijd serieus nemen.

In de Ledenraad tref je gelijkgestemden. Mensen die het beste met dieren voorhebben en samen met de reguliere organisatie meer voor dieren willen bereiken. Ook voor jezelf kan het louterend zijn en je leert veel. Mijn tweede termijn in de Ledenraad zit er bijna op. In die zes jaar heb ik ervaren dat er meer dierenleed is dan de meesten van ons beseffen, maar dat er óók een heleboel mensen zijn die er iets aan willen doen. En dat geeft hoop.”

Jan Duyvesteyn

‘De Dierenbescherming is slagvaardig. De veranderingen die we kunnen doorvoeren, hebben impact op grote groepen dieren.’

Jan Duyvesteyn werkt als zelfstandig ondernemer in de internationale bloemenhandel. “Ik heb altijd de behoefte gehad om dieren te beschermen. Ze zijn weerloos, hebben geen stem; wij moeten voor ze opkomen. De Dierenbescherming is een organisatie die rechten voor dieren vastlegt. Heel belangrijk, en daar lever ik graag mijn bijdrage aan. Ik vind het bijvoorbeeld schandalig dat stierenvechten op Europees niveau nog steeds wordt gezien als een traditie, maar ook vivisectie, de vee-industrie en veetransporten zijn me een doorn in het oog.

De Dierenbescherming is slagvaardig en de veranderingen die we bewerkstelligen hebben impact op grote groepen dieren. Kijk naar de vee-industrie. Enorme aantallen kippen, runderen en varkens. Al met kleine verbeteringen help je miljoenen weerloze dieren. Tegen mensen die overwegen om zich aan te melden voor de Ledenraad zou ik willen zeggen: doe het. Je leert veel, ontmoet geestverwanten en maakt de organisatie van dichtbij mee. Maar vergis je niet; je vergadert op landelijk niveau. Dat kan pittig zijn en inhoudelijk uitdagend. Dierenwelzijn is een complex onderwerp, dat blijkt maar weer. De onderwerpen gaan diep en de stof is omvangrijk.

We vergaderen vier keer per jaar. Daarnaast zijn er werkbezoeken en werkgroepen waaraan je kunt deelnemen. Lobby en samenwerking met andere dierenbeschermingsgroepen hebben mijn bijzondere interesse. Op Europees niveau fungeert de Dierenbescherming bijvoorbeeld als de leidende Nederlandse organisatie. En hoe lastig het ook is om onderwerpen op de agenda te krijgen met 29 landen bij elkaar; veranderingen beginnen daar. Mooi dat wij hier onze bijdrage aan kunnen leveren.”

Stem op de nieuwe ledenraad

De Ledenraadsverkiezingen vinden plaats van 6 t/m 15 november. Alle stemgerechtigde leden ontvangen begin november een stemkaart per post.

De Ledenraad heeft binnen de Dierenbescherming een belangrijke stem bij het bepalen van bijvoorbeeld focus en langetermijnkoers. De Raad vertegenwoordigt de leden en is een klankbord voor de directie bij het bepalen van strategisch en dierinhoudelijk beleid. Daarnaast zijn er statutaire taken, zoals het goedkeuren van jaarrekening, jaarplan en begroting.

De Ledenraad komt minimaal viermaal per jaar in vergadering bijeen met de directeur en een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Daarnaast bestaan er verschillende technische commissies en werkbezoeken waaraan leden van de Raad kunnen deelnemen.