Wat doen we met de collecteopbrengst?

Mede door de opbrengst van de collecte kan de Dierenbescherming zich blijven inzetten voor een diervriendelijke samenleving, waarin het welzijn van dieren net zo vanzelfsprekend is als dat van mensen.

Ons streven is om dierenleed te voorkomen. Maar als dieren in nood raken, dan zijn wij er om ze te redden en op te vangen.

Wij doen dit door:

• Jaarlijks tienduizenden dieren in onze asielen op te vangen. De opvang beperkt zich niet tot honden en katten, ook konijnen en knaagdieren die zijn gedumpt of afgestaan door hun eigenaar, kunnen bij ons terecht. We geven ze voeding, medische verzorging en heel veel liefde. Ondertussen zoeken we een nieuw baasje voor ze;

• Dierenambulances te laten rijden om eerste hulp te verlenen aan zieke en gewonde dieren;

• (Scholen)voorlichting te geven en campagnes te voeren. Veel dierenleed komt door onwetendheid, daarom zetten we ons in om het bewustzijn te vergroten en diervriendelijk (koop-)gedrag te stimuleren;

• Leerzame en leuke activiteiten voor gezinnen en kinderen te organiseren, waarbij respectvol omgaan met dieren centraal staat;

• Actie te voeren als dat nodig is, bijvoorbeeld tegen foute puppyhandel of verminkingen in de vee-industrie;

• Preventief hulp te bieden in thuissituaties met huisdieren die uit de hand dreigen te lopen;

• Dierenbuddy’s in te zetten voor ouderen en chronisch zieken die extra hulp nodig hebben bij de zorg van hun huisdier(en);

• De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming te steunen, die inspecties uitvoert na meldingen over (vermeende) dierenmishandeling;

• Ons actief in te zetten om dierenwelzijn hoger op de Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke politieke agenda’s te krijgen, zodat er betere wet- en regelgeving komt voor dieren.

De Dierenbescherming is de enige organisatie die zich al 158 jaar inzet voor het welzijn van álle dieren in Nederland. We zijn geen overheidsinstelling en kunnen ons werk alleen doen dankzij de giften en contributie van leden en donateurs én de opbrengst van de jaarlijkse collecte rond 4 oktober, Werelddierendag.

Voor dier en mens

De Dierenbescherming heeft als droom dat we ooit leven in een wereld waarin de belangen van dieren vanzelfsprekend zijn in het denken en handelen van mensen. We willen mensen helpen om zelf beter dieren te beschermen door diervriendelijke keuzes te maken.

Onze resultaten