Inspectiedienst

In 1986 werd de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) officieel opgericht. Al voor die tijd was de Dierenbescherming actief in het inspectiewerk. Omdat de overheid niet aan handhaving toekwam, werkten we samen met ambtenaren van het Korps Rijkspolitie om overtredingen op te sporen.

De LID is ondergebracht in een stichting en werkt onafhankelijk en professioneel. Omdat het werk van de LID in feite het ‘waarnemen van een overheidstaak’ is, betaalt de overheid hiervoor een subsidie, waarmee een deel van het werk kan worden betaald.

De districtsinspecteurs van de LID zijn Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Dit houdt in dat zij speciale strafrechtelijke bevoegdheden hebben.


Jaarverslag Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Lees hier het jaarverslag 2016 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.
Lees hier het jaarverslag 2015 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.
Lees hier het jaarverslag 2014 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.
Lees hier het jaarverslag 2013 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.
Lees hier het jaarverslag 2012 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.