CBF Erkenning

De Dierenbescherming heeft het keurmerk CBF Erkenning, uitgegeven door het CBF (toezichthouder goede doelen). Met de erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen.

Aan een erkend goed doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.


Over het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op neutrale wijze de belangrijkste informatie van een erkend goed doel. Het paspoort bevat informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie door middel van financiële kengetallen. Deze zijn door het CBF gevalideerd.