De ledenraad

In de huidige verenigingsstructuur die als gevolg van de fusie per 1 januari 2015 is ontstaan, is de ledenraad een belangrijk orgaan van de Dierenbescherming. De raad bestaat uit 25 democratisch gekozen leden.

Ledenraad 2021 tot en met 2023

De onderstaande leden zullen tot en met 31 december 2023 deel uitmaken van de ledenraad van de Dierenbescherming.

Landelijke lijst:

 • Peter van der Voort
 • Elles de Jong
 • Suzanne Merkx
 • Britt van der Deen
 • Els van der Tempel
 • Arjan Beumer
 • Colette Hoogeveen
 • Corrie van Schaik
 • Mirella Mistroni
 • Menno de Wit
 • Joost Kokje
 • Donata Kwakkel
 • Liesbeth Bakker

Provinciale lijst:

 • Monique Visser (Drenthe)
 • Joanna Bos (Friesland)
 • Naomi van der Kraan (Gelderland)
 • Mechteld van Duin (Groningen)
 • Lisette van Kemenade (Noord-Brabant)
 • Wendy van Vliet (Noord-Holland)
 • Ariane Kamerman (Overijssel)
 • Inge Wijnberg (Utrecht)
 • Jolande Westdijk (Zeeland)
 • Eline Pinkse (Limburg)
 • Sabine Swierstra (Flevoland)
 • Jan Duyvesteyn (Zuid-Holland)

Waarom is er een ledenraad?

De ledenraad vertegenwoordigt de leden van de Dierenbescherming en is een klankbord voor de directie bij het bepalen van strategisch en dierinhoudelijk beleid. Daarnaast heeft zij statutaire taken, zoals het goedkeuren van bestuurlijke besluiten tot vaststelling van de jaarrekening, het jaarplan en de begroting. De focus van de ledenraad ligt vanzelfsprekend altijd op het dierenwelzijn, de kerndoelstelling van de Dierenbescherming. De ledenraad komt minimaal viermaal per jaar bijeen met de directie en een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Binnen de ledenraad zijn verschillende commissies actief zoals:

 • Commissie Communicatie
 • Commissie Governance
 • Commissie Jaarstukken
 • Commissie Vrijwilligers
 • Commissie Verbetering
 • Commissie Voorbereiding
 • Kiescommissie

Meer informatie over de motivatie van deze leden, is te vinden in de achtergrondinformatie.

Lees de motivaties