Dit doen wij met uw giften

Nalaten aan de Dierenbescherming

In de bijna 160 jaar dat de Dierenbescherming bestaat, is er veel gebeurd. Maar wat al die tijd voorop heeft gestaan is de hulp aan dieren.

Hoogwaardige dierenhulp

Onze dierenam­bulances vervoeren jaarlijks tienduizenden gewonde en zwervende dieren naar de asielen of een dierenarts wanneer medische hulp nodig is. Om dierenleed te voorkomen, begeleiden dierenbuddy’s ouderen en zieken bij de zorg voor hun dieren en bieden preventieteams door het hele land hulp die erop gericht is om het leven voor dieren te verbeteren voordat het te laat is. Is de situatie geëscaleerd en weigert de eigenaar mee te werken, dan wordt de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) ingeschakeld.

76.000 keer rijden de dieren­ambulances elk jaar uit voor dieren in nood.

Diervriendelijk leven en ondernemen

We bieden overheid, gemeenten, consumenten en bedrijven handvatten om diervriendelijke keuzes te maken. Dat doen we bijvoorbeeld met het groeiende aanbod van ons Beter Leven keurmerk, stimuleren van nieuwe concepten en alternatieven en de inzet van onze expertise op het gebied van onder meer veehouderij en visserij. Een kleine stap kan uitgroeien tot een groot effect, weten we. Waarbij we onze drijfveer ‘een vanzelfsprekend dier­vriendelijk Nederland’ nooit uit het oog verliezen.

Dankzij het Beter Leven keurmerk krijgen per jaar 45 miljoen dieren in de vee-industrie een beter leven.

Voorlichting, educatie en lobby

We beschermen dieren niet alleen door ze te ver­voeren en onderdak en verzorging te bieden, maar ook door ze een stem te geven. Onder de noemer ‘beïn­vloe­ding’ proberen we bedrijfs­leven, overheid, politiek en andere maatschappelijke organisaties te bewegen om een dier­vriendelijker samenleving te bewerkstelligen. Met voorlichting, onder andere via social media en educatie, creëren we bewustzijn en stimu­leren we consumenten en huisdierbezitters om ook in het belang van dieren te handelen.

Onze vrijwilligers geven jaarlijks door het hele land gastlessen op school

Voor dier en mens

De Dierenbescherming heeft als droom dat we ooit leven in een wereld waarin de belangen van dieren vanzelfsprekend zijn in het denken en handelen van mensen. We willen mensen helpen om zelf beter dieren te beschermen door diervriendelijke keuzes te maken.

Onze resultaten