Error bij uitvoeren query : SQL: SET collation_connection = utf8mb4_general_ci