Hulp gezocht: red de olievogels

29 juni 2018

De afgelopen dagen hebben we talloze aanbiedingen gekregen van betrokken mensen door het hele land die maar wat graag mee willen helpen in de Rotterdamse haven. Zaterdag verloor olietanker Bow Jubail daar door een aanvaring maar liefst 220 ton stookolie in de Botlek. Honderden zwanen, vogels, eenden en andere dieren raakten met olie besmeurd. Wie hen een handje wil helpen, kan zich vanaf nu hiervoor inschrijven via de aanmeldknop hieronder. 

Eerste opvang

Op het moment dat een ramp van deze omvang plaatsvindt, is het zaak om direct zo snel mogelijk te schakelen. Vandaar dat veel vogels eerst werden opgevangen bij Stichting Vogelklas Karel Schot om bij te komen. Zij zijn inmiddels overgebracht naar het noodhospitaal dat door Rijkswaterstaat is opgericht aan de Maeslantkering in Hoek van Holland. Hier worden de dieren grondig onderzocht, kunnen er tot rust komen om van de enorme schrik te bekomen, worden gewassen en schoongemaakt.

'Operatie Schone zwaan' 

Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam coördineren de schoonmaakactie. Hiermee worden allerlei losse initiatieven in goede banen geleid, zodat de juiste hulp op de juiste plek geboden wordt.
Een onderdeel hiervan is het vervoer van de dieren. De Dierenbescherming coördineert de vijf verschillende dierenambulancediensten die samen zorg dragen voor het vervoer van en naar diverse opvangcentra in de regio en natuurlijk naar het speciale noodhospitaal.

Zelf meehelpen 

Nu de logistiek voor het vangen, verzorgen en wassen van de zwanen is ingericht, kan aangegeven worden waar nog vrijwilligers voor nodig zijn. Ben je geïnteresseerd en wil je helpen? Alle hulp voor de meest uiteenlopende hand-en-spandiensten is welkom. Zo is er bijvoorbeeld behoefte aan:
  • ervaren vogelvangers,
  • vrijwilligers om de vogels bij te voeren, 
  • schoonmakers voor de vogelverblijven, 
  • administratieve krachten. 

Meld je hier aan als vrijwilliger!

Besmeurde vogel gezien? 

Kom je besmeurde vogels tegen? Raak ze dan vooral niet aan (!) en ga ze ook niet zelf helpen of vangen. Hoe goedbedoeld ook: het brengt vooral veel onnodige stress met zich mee. Deze dieren hebben een speciale behandeling nodig. Daarvoor kun je dit formulier invullen. Ervaren ambulancemedewerkers komen het dier dan ophalen, zodat het de juiste verzorging krijgt.

Enorm bedankt voor alle steun, de geboden hulp en ook alle vrijwilligers ter plekke: dankjewel. Jullie maken écht het verschil voor deze vogels. Wil jij ook bij deze club gemotiveerde mensen horen? Meld je aan en dan zien we je graag gauw terug in en rond het havengebied.