Inspectiedienst

In 1986 werd de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) officieel opgericht. Al voor die tijd was de Dierenbescherming actief in het inspectiewerk. Omdat de overheid niet aan handhaving toekwam, werkten we samen met ambtenaren van het Korps Rijkspolitie om overtredingen op te sporen.

De LID is ondergebracht in een stichting en werkt onafhankelijk en professioneel. Omdat het werk van de LID in feite het ‘waarnemen van een overheidstaak’ is, betaalt de overheid hiervoor een subsidie, waarmee een deel van het werk kan worden betaald.

De districtsinspecteurs van de LID zijn Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Dit houdt in dat zij speciale strafrechtelijke bevoegdheden hebben. Daarnaast zijn onze inspecteurs toezichthouder: ze zien erop toe dat de regelgeving rondom dierenwelzijn wordt nageleefd. Dit gebeurt via bestuursrecht, gericht op herstel van de situatie (zoals het opleggen van een dierenartsbezoek of het verbeteren van de huisvesting). 

 

Jaarverslag Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Lees hier het jaarverslag 2018 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. 
Lees hier het jaarverslag 2017 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. 
Lees hier het jaarverslag 2016 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. 
Lees hier het jaarverslag 2015 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. 
Lees hier het jaarverslag 2014 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. 
Lees hier het jaarverslag 2013 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. 
Lees hier het jaarverslag 2012 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. 

Privacy

De LID heeft regels omtrent de privacy. Als je betrokken bent geraakt bij een LID-zaak, kun je door middel van dit formulier onder andere inzage vragen in jouw persoonsgegevens. In deze link vind je onze verklaring met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.