Damherten

In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) kun je damherten van dichtbij bewonderen. Nog wel. Maar als het aan de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam ligt, worden 2.400 van deze prachtige en volkomen gezonde dieren doodgeschoten. Dan zijn er nog maar 600 over. De Dierenbescherming zet alles op alles om dit te voorkomen.

Update December 2017
Raad van State staat afschieten damherten toe
De Dierenbescherming is zwaar teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State van woensdag 20 december 2017 over de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het nationaal park Zuid-Kennemerland. In een hoger beroep hebben we proberen te voorkomen dat duizenden gezonde damherten worden afgeschoten, helaas is dit beroep ongegrond verklaard. Dit betekent dat het afschieten van de dieren doorgaat en er in totaal zo'n 3000 dieren, in onze ogen onnodig, worden omgebracht. Dit raakt ons diep in het hart.De voorstanders van de massale doding van de herten gebruiken argumenten die eenvoudig zijn te weerleggen:

  1. Verkeersveiligheid: sinds er - mede dankzij de Dierenbescherming - hekken om grote delen van het gebied staan, speelt dit argument niet of nauwelijks. Als er al aanrijdingen plaatsvinden is dit niet met herten uit deze duinen, maar uit het naburige Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
  2. Overlast voor omwonenden: dit is ook verwaarloosbaar sinds de hekken er staan. Ook hier geldt dat eventuele overlast níet door de herten uit deze duinen wordt veroorzaakt.
  3. Schade aan de natuur: dit argument wordt momenteel het meest gebruikt, maar houdt volgens de Dierenbescherming geen stand. Natuurlijk doen herten zich tegoed aan bepaalde planten. Misschien is het jammer dat deze planten verdwijnen, maar het hoort bij de natuur en er komen nieuwe soorten voor terug. Als plantensoorten toch beschermd zouden moeten worden, kan dat ook met diervriendelijke methoden. Denk aan het plaatsen van prikkelstruiken ter bescherming of het gebruik van bepaalde geurstoffen waardoor dieren wegblijven bij planten. Bovendien speelt in dit duingebied dat een zekere 'kaalheid' ideaal is voor de waterwinning. Planten gebruiken immers veel water.
  4. Voedselgebrek: tot nu toe is daar niets van gebleken en verkeren de herten in uitstekende conditie. Mocht een dier verzwakt zijn en onnodig lijden door bijvoorbeeld kou, honger of ziekte, dan vindt ook de Dierenbescherming dat zo'n dier uit zijn lijden moet worden verlost.


Lees hier het artikel uit DIER over het afschieten van 2400 damherten.

Afschieten: catastrofaal voor dieren en duinen

Afschieten is catastrofaal voor de herten en het unieke karakter van dit gebied. Er zal ieder jaar opnieuw geschoten moeten worden, omdat er meer nageslacht komt door de ontstane ruimte en de beschikbaarheid van voedsel. Daardoor zullen de herten schuw worden en zich minder laten zien. Bovendien zal onrust ontstaan met uitbraak uit het gebied tot gevolg en zal de overlast terugkeren. Omdat ervaren en sterke dieren worden gedood, krijgt natuurlijke selectie geen kans. Hierdoor ontstaat een zwakkere groep dieren.

17.099 mensen tegen afschot

Van 8 t/m 30 augustus 2015 konden mensen onze petitie tegen afschot van 2400 damherten in de AWD ondertekenen. Ruim 17.000 mensen deden dit. Donderdag 3 september overhandigde algemeen directeur Frank Dales 17.099 handtekeningen tegen afschot van damherten in de AWD aan verantwoordelijk wethouder Kock tijdens de Raadscommissievergadering Financiën van Amsterdam in het Amsterdamse stadhuis.

Voor de rechter

Helaas heeft de gemeente met dit signaal niets gedaan. Ook de provincies waar de damherten in de duinen voorkomen, Noord-Holland en Zuid-Holland, hebben ons advies in de wind geslagen en alsnog een ontheffing afgegeven voor het afschot van gezonde damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en daarbuiten. De Dierenbescherming heeft hiertegen bezwaar aangetekend in beide provincies. Deze worden de komende maanden behandeld door de Rechtbank en als wij in ons gelijk gesteld worden, zal dit de levens van vele damherten nog kunnen redden.

Factsheet Damherten

Vervolg Noord-Holland: op 30 augustus 2016 is bekend geworden dat we door de rechtbank van Haarlem in het ongelijk gesteld zijn. De rechtbank is van mening dat de provincie voldoende heeft aangetoond dat er sprake is van verkeers- en flora- en faunaschade en dat er geen alternatieven voor afschot zijn om dit te voorkomen. Tegen dit besluit hebben wij hoger beroep ingesteld. Wanneer dit behandeld wordt is nog niet bekend.

Vervolg Zuid-Holland: op 21 december 2016 heeft de rechtbank van Den Haag de Dierenbescherming op 2 van de 3 punten in het gelijk gesteld. De provincie heeft onvoldoende gemotiveerd dat er sprake is van verkeers- en landbouwschade en dat afschot noodzakelijk is om dit te beperken. Echter, de rechtbank is van mening dat de noodzaak voor afschot van gezonde damherten om schade aan flora- en fauna te beperken, wel voldoende onderbouwd is door provincie. Ook tegen dit besluit gaan wij in hoger beroep. De datum, waarop de zaak in behandeling wordt genomen, is nog niet bekend.