Deel je wei

Wist je dat paarden en pony's hele sociale dieren zijn? Ze sluiten vriendschappen, reageren op het gedrag van hun groepsgenoten en voelen zich veilig als ze deel uitmaken van een kudde. Een paard alleen vereenzaamt en voelt zich onveilig.

Eenzame paarden

Helaas worden veel paarden niet in groepen gehouden en staan ze in boxen waar ze elkaar misschien wel kunnen horen, maar waar ze niet met elkaar kunnen 'communiceren'. Sommige paarden of pony's staan zelfs helemaal alleen in een stal of grazen in hun eentje in de wei.

Deel je wei

In landen als Zweden, Denemarken en Zwitserland moeten paarden verplicht contact met soortgenoten kunnen hebben. Ook in Duitsland zijn er duidelijke richtlijnen. In Nederland is het (nog) niet verboden om paarden alleen te houden. Juist daarom vestigen we de aandacht op dit onderwerp. Samen met Dier&Recht, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) zetten we eenzaamheid onder paarden op de kaart met de actie 'Deel je wei, iedereen blij.' Nog teveel paardeigenaren weten gewoonweg niet hoe belangrijk het is voor een paard om in gezelschap van andere paarden te leven. Met bovenstaande uitleg en praktische handvatten hopen we de situatie van alleenstaande paarden te veranderen.

Paarden in Nederland

In Nederland wonen ongeveer 450.000 paarden en pony's bij 1500 maneges, 2000 boerenbedrijven en natuurlijk bij een groot aantal particulieren. Begrijpelijk, want paarden zijn prachtige en bijzonder gevoelige dieren. De meeste paardenliefhebbers zorgen natuurlijk goed voor hun dieren, maar helaas zijn er ook nog veel mensen die paarden houden volgens verouderde principes. Paarden staan dan in een te kleine box waar ze geen andere paarden kunnen zien. Of ze hebben te weinig vrije bewegingsruimte, staan alleen in de wei of kunnen alleen hun energie kwijt tijdens rijlessen of bij de stapmolen.

Kuddedieren

Dat paarden van nature in kuddes leven is ook eigenlijk heel logisch. De dieren grazen een groot deel van de dag met hun hoofd naar beneden. Hun zicht is dan beperkt en daardoor zouden zij in hun eentje een gemakkelijke prooi zijn voor roofdieren. Binnen een kudde hebben paarden verschillende functies. Terwijl het ene paard graast of rust, houdt het andere paard de omgeving in de gaten. Sociaal contact onderling is daarom belangrijk, dat geeft de paarden een veilig en geborgen gevoel.

Samenleven

Paarden van hobbyhouders hoeven zich in principe geen zorgen te maken over roofdieren, maar dat doen ze van nature wel. Het is voor het welzijn van paarden dus belangrijk dat ze met andere paarden om zich heen leven en niet geïsoleerd staan. Het is voor paarden stressvol om langdurig alleen te staan en dit kan leiden tot gedragsproblemen. Ze voelen zich onveilig en ongelukkig.

Huisvesting en verzorging

Paarden en pony's houden zich van nature, tweederde van hun tijd bezig met fourageren (wandelend zoeken naar voedsel). Wie paarden wil houden, moet hier rekening mee houden. De dieren hebben bewegingsvrijheid nodig en moeten sociaal contact met soortgenoten kunnen hebben. Per dag 23 uur doorbrengen in een box is dus geen optie! Al helemaal als je bedenkt dat een paard per dag maar zo'n 2 uur slaapt.

Deeljewei.nl

Wil je hier meer over weten en heb je behoefte aan praktische voorbeelden en handige tips? Zoals hoe je een wei vindt waar jouw paard terecht kan of hoe je een maatje vindt voor jouw paard?

Ga naar www.deeljewei.nl!