Veelgestelde vragen over vaccineren en titeren bij asieldieren

Als Dierenbescherming vangen we jaarlijks 17.500 gezelschapsdieren op. Bij deze dieren kun je niet altijd met het blote oog zien dat het een besmettelijk virus heeft opgelopen. Daarom vaccineren we alle asieldieren zo snel mogelijk na binnenkomst. Zo kunnen ze geen andere dieren besmetten en voorkomen we een uitbraak in het asiel.

Veelgestelde vragen over vaccineren en titeren bij asieldieren
We hebben gemerkt dat het vaccineren en titeren van asieldieren veel vragen bij mensen oproept. Bekijk daarom hier de veelgestelde vragen en antwoorden.
 • Wat is titeren? Wat is een titerbepaling?

  Titeren is een bloedonderzoek waarmee het aantal antistoffen in het bloed van het dier bepaald wordt. Uit dit onderzoek kan blijken dat er op dat moment geen vaccinatie nodig is, als er nog voldoende antistoffen in het lichaam zijn. Voor slechts een aantal ziekten zijn er titerbepalingen. Voor konijnen bestaan er geen titertests.

 • Waarom titeren jullie niet?

  Door te titeren weet je of een asieldier een vaccinatie nodig heeft. Waarom vaccineren jullie asieldieren? Waarom titeren jullie niet?

  Wij zijn verplicht om alle honden, katten en konijnen volgens de wet dieren, regeling ‘besluit houders van dieren’ binnen 5 werkdagen na binnenkomst te vaccineren. Ook zijn er voor een aantal ziektes geen titerbepalingen en voor konijnen zijn er überhaupt geen titertests.

  Veruit de meeste dieren die wij opvangen zijn zwerfdieren, dieren die bij ons geboren zijn of in beslag genomen dieren. Voor deze dieren is een titerbepaling een zeer stressvolle handeling. En mocht de titerbepaling aantonen dat het dier te weinig antistoffen heeft, dan moet het dier alsnog ingeënt worden. Voor de dieren die wij opvangen is dit veelal het geval. Dan zorgt vooraf titeren voor twee keer stress en twee keer kosten.

 • Worden alle asieldieren gevaccineerd?

  Worden alle asieldieren binnen 5 werkdagen na binnenkomst gevaccineerd?

  Nee, wij vaccineren alleen honden, katten en konijnen waarbij onbekend is of ze voldoende gevaccineerd zijn. Dieren waarvan afstand is gedaan en aangetoond kan worden dat ze gevaccineerd zijn, worden niet nogmaals door ons gevaccineerd. Bij deze dieren houden we ons aan het vaccinatieschema van het individuele dier.

  De dieren die een chip hebben of een betrokken eigenaar hebben gaan meestal binnen 2 tot 4 dagen retour naar eigenaar. Bij deze dieren wachten we met het geven van een vaccinatie.

 • Waarom vaccineren jullie asieldieren?

  Waarom isoleren jullie de dieren niet direct bij binnenkomst van alle andere dieren? Dan hoef je het dier niet te vaccineren.

  Wij zijn verplicht om alle honden, katten en konijnen volgens de wet dieren, regeling ‘besluit houders van dieren’ binnen 5 werkdagen na binnenkomst te vaccineren. Daarnaast moeten dieren 7 dagen voor plaatsing aantoonbaar gevaccineerd zijn. Omdat virussen zich verspreiden via de lucht en kleding is het niet haalbaar om alle dieren die binnenkomen in isolatie te plaatsen. Ook is het niet in het belang van het dier om zo lang afgezonderd te zijn.

 • Kan het kwaad dat een dier in korte tijd twee keer gevaccineerd wordt?

  Volgens de bijsluiter van de vaccins is het veilig om 2 vaccinaties in een korte tijd toe te dienen.

  Veruit de meeste dieren die wij opvangen zijn zwerfdieren, dieren die bij ons geboren zijn of in beslag genomen dieren. Deze dieren zijn vaak niet of nauwelijks eerder gevaccineerd. De dieren die een chip of een betrokken eigenaar hebben gaan meestal binnen 2 tot 4 dagen retour naar de eigenaar. Bij deze dieren wachten we met het geven van een vaccinatie tot de eigenaar zijn dier ophaalt.

 • Mag de Dierenbescherming zwerfdieren wel vaccineren?

  De gemeente is verplicht zwerfdieren ofwel ‘verloren goederen van hun bewoners’ 14 dagen te bewaren. De dierenasielen voeren tegen betaling deze zorgtaak van de gemeente uit. Mag de Dierenbescherming deze dieren in de eerste 14 dagen na binnenkomst vaccineren?

  Ondanks dat je als eigenaar geen toestemming hebt gegeven zijn wij als Dierenbescherming verplicht om alle honden, katten en konijnen volgens de wet dieren, regeling ‘besluit houders van dieren’ binnen 5 werkdagen te vaccineren.

  De dieren die een chip hebben of een betrokken eigenaar gaan meestal binnen 2 tot 4 dagen retour naar de eigenaar. Bij deze dieren wachten we met het geven van een vaccinatie tot de eigenaar zijn dier ophaalt.

 • Worden vaccinaties met 'afstandsgeld' vergoed?

  Als een huisdier wordt afgestaan moet de eigenaar afstandsgeld betalen. Worden de vaccinaties daarmee vergoed?

  Veruit de meeste dieren zijn zwerfdieren, dieren die bij ons geboren zijn of in beslag genomen dieren.

  Bij een afstand is een dier soms al aantoonbaar gevaccineerd. Daarnaast vragen we mensen hun dier te vaccineren voordat ze het dier brengen (deze dieren worden niet meegerekend in de 10.500 dieren die we jaarlijks vaccineren). Voor de afstandsdieren die niet gevaccineerd zijn vragen we indien mogelijk een bijdrage, maar deze dekken niet de werkelijke kosten.

 • Kunnen asieldieren bijwerkingen ervaren van een vaccinatie?

  De bijwerkingen van een vaccinatie zijn vaak mild, omdat de ziekteverwekkers in het vaccin sterk zijn afgezwakt of zijn gedood, of soms in kleine gedeelten in het vaccin aanwezig zijn. Gevaccineerde dieren kunnen nog wel een infectie oplopen, maar de ziekteverschijnselen zijn over het algemeen minder ernstig of zelfs afwezig. Eventuele bijwerkingen na een vaccinatie bij een huisdier zijn verminderde energie en eetlust, pijn, jeuk of zwelling op de injectieplek. Deze bijwerkingen komen gelukkig zelden voor en zijn van korte duur.