Weg met de plezierjacht

Deze dieren hebben we nodig

Zonder aantoonbare reden behalve vanuit je hobby wilde dieren afschieten, dat is in Nederland vast verboden – zou je zeggen. Toch is het gewoon toegestaan. In Nederland zijn vijf diersoorten vogelvrij verklaard doordat ze door de politiek op een zogenaamde wildlijst zijn gezet.

Het gaat om de wilde eend, haas, fazant, houtduif en het konijn. Zij mogen in het jachtseizoen zonder opgaaf van reden, dus zonder grenzen of voorwaarden, afgeschoten worden. Daar moeten we vandaag nog mee ophouden, want er staan meerdere soorten op deze lijst waar het in Nederland helemaal niet goed mee gaat.

Stop plezierjacht

De Dierenbescherming pleit al sinds jaar en dag tegen deze plezierjacht. Wij zijn van mening dat het doden van wilde dieren enkel te rechtvaardigen is, als er sprake is van gevaarlijke verkeerssituaties of als dieren schade aan bijvoorbeeld dijken veroorzaken én als er al uitgebreid geprobeerd is om de dieren te verjagen zonder ze te doden. Dit valt dan onder de zogenaamde ‘beheerjacht’.

Er wordt door jagers graag gepraat over het schieten van dieren vanuit de beheerjacht. De honderdduizenden dieren die worden geschoten puur voor de hobby, daar wordt liever over gezwegen. Want hoe een overgrote meerderheid van het Nederlands publiek daar over denkt, blijkt wel uit het onderzoek ‘Nederlanders en de jacht’ uit december 2018 wat in opdracht van de Dierenbescherming is uitgevoerd door Blauw Research: dat vindt het overgrote deel van Nederland echt niet acceptabel.

Veel dierenleed

Het is al erg genoeg dat wilde dieren gedood worden in het kader van beheer. De Nederlandse natuur komt namelijk steeds verder onder druk te staan. Dat daarbovenop ook nog gejaagd mag worden voor de lol zorgt voor veel onnodig leed en verstoring van onze kwetsbare natuur. Niet alle dieren zijn in één keer dood, sommige jachtmethodes, zoals de drijfjacht op hazen, leiden tot extreem dierenleed.

Daarnaast leven veel dieren in het wild juist van andere dieren. Door plezierjacht ontneem je predatoren dus hun prooi waardoor de voedselketen in de Nederlandse natuur verder verslechterd. Met grote gevolgen, want waar vossen bijvoorbeeld minder wilde eenden, hazen en konijnen kunnen vangen, zullen ze juist meer weidevogels gaan eten. Terwijl de Nederlandse weidevogels juist al in rap tempo verdwijnen. De wilde eend, fazant en houtduif zijn de laatste jaren qua aantal sterk gedaald, en ook met hazen en konijnen gaat het niet best. Aantallen zijn een fractie van wat er rond de jaren 60 aanwezig was. Al deze dieren hebben een zekere afhankelijkheid van elkaar en plezierjacht grijpt op een gevaarlijke manier in op de biodiversiteit.


Wat wil en doet de Dierenbescherming?

Ons pleidooi is: laat wilde dieren zoveel mogelijk met rust, verbeter hun leefomgeving en gun roofdieren hun prooien. Schaf de wildlijst af. In geval er serieus sprake is van schade of overlast, en diervriendelijkere alternatieven niet voor handen zijn om deze te voorkomen, zijn er in de huidige wetgeving meer dan genoeg mogelijkheden om dieren te doden. Daarom pleiten we voor afschaffing van de lijst bij de politiek via ons lobbywerk en samen met andere organisaties.

Download hier ons verdiepende rapport over plezierjacht en de gevolgen hiervan voor wilde dieren en onze natuur.

Rapport 'Bescherm de natuur, stop de plezierjacht'

Wat kun jij doen?

Stem diervriendelijk. Bekijk de verkiezingsprogramma’s goed en bestudeer het stemgedrag van de mensen die vanuit de partij een zetel innemen.

De houtduif staat op de wildlijst.