Kalverentransport: de oplossingen

De Dierenbescherming wil dat er een eind komt aan het transportleed en roept de Nederlandse kalversector op om te stoppen met het gesleep van baby-kalfjes over lange afstanden. Hiertoe draagt de Dierenbescherming een aantal oplossingen aan.

Laat kalfjes op bedrijf opgroeien

Het allerbeste zou zijn als elk kalf minstens drie maanden bij zijn moeder op het bedrijf van geboorte mag blijven en op dit bedrijf opgroeit tot het naar een slachthuis in de buurt gaat. Helaas zijn er maar heel weinig melkveebedrijven die daar al op ingericht zijn.

Om in elk geval nu een eind aan het transportleed te maken, moet om te beginnen:

  • De tijdsduur van transporten van kalveren beperkt worden tot maximaal 8 uur, en moeten kalfjes uit landen als Polen en Ierland niet meer naar Nederland worden gehaald, maar in die landen zelf vetgemest en geslacht worden.
  • Op de resterende transporten, korter dan 8 uur, moeten de condities waaronder de kalfjes vervoerd worden drastisch verbeteren. Zo moeten de minimum transportleeftijd, de oppervlakte per kalf en de stahoogte omhoog en moet overgestapt worden op klimaatgestuurde veewagens.

Het gesleep met kalfjes moet stoppen

In Nederland bestaat een grote kalverindustrie die verantwoordelijk is voor dit gesleep met kalfjes. De Dierenbescherming roept daarom branche-organisatie SBK ter verantwoording. Lees hier onze oproep aan Joop Atsma, voorzitter Stichting Brancheorganisatie Kalversector.