Vriesbrandmerken bij koeien

Ter identificatie van de koeien, vriesbranden sommige boeren hun koeien met nummers in de billen. Volgens de wet is vriesbranden al sinds 1996 verboden, maar de overheid verleent sindsdien iedere 5 jaar ontheffing van dit verbod, op aandrang van de kleine groep melkveehouders die dit nog doen.

Vriesbranden lijdt tot onnodig dierenleed, dat moet stoppen!

Het vorige Kabinet heeft een voorstel ingediend om het koudmerken nu definitief te verbieden. De behandeling van dit voorstel is sinds juni 2016 ook al diverse malen uitgesteld. Dit is volledig onnodig want er zijn voldoende moderne alternatieven. Negentig procent van de boeren gebruikt bijvoorbeeld hals- en of pootbanden. Ben jij tegen de verminkingen in de vee-industrie? Sluit je dan nu bij ons aan.

Wat doet de Dierenbescherming?

De Dierenbescherming is tegen deze pijn- en stressvolle ingreep. Als er naast de wettelijk verplichte twee oormerken behoefte is aan meer mogelijkheden om een koe te herkennen zijn daar goede alternatieven voor. 90% van de melkveehouders maakt dan ook al gebruik van deze alternatieven. Laten we nu de laatste 10% nog meekrijgen.

De Dierenbescherming is betrokken bij onderzoek naar diervriendelijker alternatieven. Met de veehouderij werken we aan de ontwikkeling van huisvestings- en verzorgingssystemen, zodat dieren meer ruimte en afleiding krijgen. En waar verminkingen onnodig zijn, zetten we de veehouderij en de overheid onder druk.

Wat kun je zelf doen?

Je kunt ons helpen door je aan te sluiten, of steun ons direct met een gift! Deze verminkingen moeten stoppen en daar maken wij ons hard voor! Jij ook? Vul het formulier in op deze pagina en samen zorgen wij dat dit onnodige leed stopt.