Duizenden zwerfkittens

Elk jaar vangt de Dierenbescherming duizenden ontheemde kittens op.

“In sommige gevallen zijn ze op straat geboren en komen ze met hun moeder naar ons. Af en toe wordt er een drachtige poes binnengebracht, die vervolgens in alle rust in een gastgezin mag bevallen. Helaas gebeurt het veel vaker dat de moederpoes uit angst op de vlucht staat en haar kleintjes op straat achterlaat. Deze dieren zijn het moeilijkst om groot te brengen, zeker wanneer ze nog afhankelijk zijn van moedermelk,” vertelt Franca Krijnsen.

Dierenbeschermingscentrum Amersfoort neemt elk jaar de zorg voor zo’n 150 tot 250 kittens op zich, landelijk gaat het om 3.000 kleintjes. Stuk voor stuk dieren die intensieve zorg en socialisatie nodig hebben om een toekomstig leven in een thuissituatie mogelijk te maken. Gelukkig kunnen de asielen daarbij rekenen op vele gastgezinnen, die de katjes met alle liefde een tijdelijk thuis bieden.

“De opvang is er niet alleen op gericht om de kittens in leven te houden, maar ook om ze een veilige toekomst te bieden“

Franca Krijnsen
- Dierenbeschermingcentrum Amersfoort

Iedere twee uur een flesje

Pasgeboren kittens zijn nog hulpeloos, en volledig afhankelijk van de zorg van anderen. Normaal gesproken neemt een moederpoes ze onder haar hoede. Maar als zij er niet meer is, vaak ten gevolge van menselijk handelen, zijn de kleintjes ten dode opgeschreven. Franca: “Door de jaren heen hebben we gelukkig veel kennis en kunde opgebouwd en kunnen we moederloze kittens een kans geven. De opvang van deze kleintjes is erg intensief. De eerste vier weken moeten we ze iedere twee uur een flesje geven, ook ’s nachts. Een zorg die lang niet alle pleeggezinnen op zich kunnen nemen. In eerste instantie krijgen de katjes speciale kittenmelk, waarna ze langzaam overgaan op vast voedsel.”

De opvang van kittens is intensief. De eerste vier weken moeten ze iedere twee uur flesvoeding krijgen, ook ’s nachts.

Steeds meer zwerfkatten

Het aantal zwerfkatten in ons land loopt snel op, en dat is een groot probleem. Jaarlijks worden er duizenden gedumpt door mensen die er niet meer voor kunnen of willen zorgen. Een kat die wordt achtergelaten, zal verwilderen en zich aansluiten bij andere zwerfkatten. Zo ontstaan er populaties, waarbinnen veelvuldig nesten worden geboren. Zwerfkatten zorgen niet alleen voor overlast in hun omgeving, maar ook voor de dieren zelf is het leed niet te overzien.


Iedere moederpoes wordt na de geboorte van de kittens gesteriliseerd. De kosten hiervan zijn 103 euro.

Het is een mythe dat een poes minstens een keer in haar leven een nestje moet hebben gehad omwille van haar gezondheid. Tijdig steriliseren heeft juist veel voordelen. Onvruchtbare dieren leven bijvoorbeeld gemiddeld langer dan vruchtbare. Omdat ze een rustiger leven hebben en geen last hebben van opspelende hormonen. Bovendien hoeven de moederpoezen zich niet meer te ontfermen over de twee tot drie nestjes die ze normaal per jaar voortbrengen. Het kost de dieren al zoveel moeite om eten te zoeken, laat staan dat ze ook nog voor hun kittens moeten zorgen. De Dierenbescherming zorgt ervoor dat nieuwe eigenaren hun verantwoordelijkheid nemen en de dieren castreren of steriliseren om de enorme hoeveelheid ongewenste nestjes te beperken.

Duizenden nakomelingen Veel mensen denken ook dat een nestje meer of minder niet uitmaakt, maar schrik niet, want één vruchtbare poes kan in vier jaar tijd duizenden nakomelingen voortbrengen.

Mooie toekomst

Katten hebben na hun geboorte een inprentingsperiode van drie maanden, wat betekent dat ze gedurende die tijd kunnen wennen aan een thuissituatie. “Voor onze zwerfkittens gaan we daarom altijd op zoek naar een gastgezin waar ze in alle rust mogen socialiseren en als ze er klaar voor zijn om te worden geplaatst, gaan wij voor ze op zoek naar een nieuw thuis. Gelukkig lukt dat vrijwel altijd,” aldus Franca.

Vanaf tien weken mogen kittens via het asiel worden geadopteerd. Het gastgezin maakt dan een afspraak bij de dierenarts ze te laten chippen en vaccineren. Daarna keren ze terug naar het asiel om geplaatst te worden. Ook voor de moederpoes gaat de Dierenbescherming op zoek naar een thuis. Is ze verwilderd en heeft ze lange tijd buiten geleefd, dan mag ze terug naar haar eigen omgeving. Sommige mensen vinden dat zielig, maar deze dieren weten niet beter en kunnen na castratie of sterilisatie ook buiten nog een fijn leven leiden. Neemt niet weg dat het prachtig blijft om te zien hoe de kittens en moederpoezen na een intensieve periode van zorg en socialisatie een thuis vinden waar ze een mooie toekomst tegemoet gaan,” besluit Franca.

De kittens Lentil & Lemon hadden een hele zorgzame moederpoes.

Wat kost de opvang van kittens?

De vraag naar kittens is altijd groot. Anders dan via Marktplaats krijgen mensen bij de Dierenbescherming een aantal zekerheden bij adoptie die je van een particulier niet krijgt. Mensen die jonge katjes adopteren krijgen een voucher mee voor een kosteloze castratie of sterilisatie bij onze dierenarts. Kosten voor de opvang zijn afhankelijk van de leeftijd van de dieren. Franca: “Wij vingen vorig jaar 131 kittens op, landelijk waren dat er ruim 3.000. Bij ons zaten de kleintjes zo’n 48 dagen in de opvang. De verzorging kost € 2,50 per dag, dan komt dat dus neer op € 120,- voor het hele verblijf. Tel daar de kosten voor vaccineren, chippen, neutraliseren, ontwormen en ontvlooien bij op en je zit op € 230,- per kitten. Uiteraard gaat het om een gemiddelde, sommige kittens blijven korter, maar er zijn er ook die ziek worden en medische zorg nodig hebben. In zulke gevallen lopen de kosten snel op.”