GGD-medewerker vraagt om hulp

De Dierenbescherming krijgt regelmatig hulpvragen binnen over huisdieren die niet op de juiste manier worden behandeld, vaak omdat de eigenaar kampt met sociale of maatschappelijke problemen.

Sociale hulpverleners komen bij mensen thuis en signaleren vaak als eerste zorgwekkende thuissituaties. Onze coördinatoren preventie en eventueel dier-sociaal medewerkers schieten te hulp om de omstandigheden voor zowel dier als baas te verbeteren. Onderstaande case beschrijft een hulpvraag die we kregen van een medewerker van de GGD.

Geluidsoverlast

Een GGD-medewerker bezocht een zwakbegaafde dame in een mogelijk vervuilde woning. De dame had vier kleine hondjes. Er was ook contact geweest met de woningbouwvereniging omdat er klachten binnenkwamen over geluidsoverlast (het geblaf van de honden). De woningbouwvereniging droeg de dame op om de overlast te beperken door stroomhalsbanden voor de honden aan te schaffen (helaas zijn deze halsbanden momenteel nog niet verboden). De GGD-medewerker nam contact op met de Dierenbescherming, omdat zij graag een diervriendelijke oplossing wilde.

Verbeterde situatie

Het huis bleek gelukkig niet vervuild te zijn, waardoor de GGD geen rol speelde. Een van onze dier-sociaal medewerkers kwam bij de dame thuis, waar ook een andere hulpverlener aanwezig was. Samen brachten ze de situatie in kaart. De dier-sociaal medewerker kwam daarna een paar keer langs om mevrouw te leren hoe zij het blaffen kon voorkomen als zij bijvoorbeeld weg wilde gaan of als de deurbel ging. Daarmee is de rust wedergekeerd voor de eigenaar, de hondjes en de buren. Ook hebben we de woningbouwvereniging uitgelegd dat het gebruik van stroomhalsbanden dieronvriendelijk en dus onacceptabel is.

Acute situatie?

Is er een acute situatie of een strafbaar feit? Bel 144 en red een dier. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

  • Hulp nodig?

    Word je binnen je werk als (sociaal) hulp- of dienstverlener geconfronteerd met verstoord dierenwelzijn, maar zijn dieren of mensen niet in acute nood? Geef een hulpvraag door bij Helpdesk Hulpverleners