17.099 mensen zeggen NEE tegen afschot damherten

17.099 mensen ondertekenden de petitie van de Dierenbescherming tegen het afschieten van 2400 damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). De Dierenbescherming overhandigde de handtekeningen op donderdag 3 september aan wethouder Udo Kock van Amsterdam. De Dierenbescherming is tegen proactief afschot en roept het college van B&W op om af te zien van dit plan en de damherten in dit unieke duingebied zo veel mogelijk met rust te laten.

Frank Dales: “De Dierenbescherming vindt het plan om ruim twee derde van de gezonde damhertenpopulatie die op het moment in relatieve vrijheid in de Amsterdamse Waterleidingduinen leeft af te schieten ronduit stuitend. Het is onnodig, dieronvriendelijk en schadelijk voor het hele gebied. Namens onze organisatie, de ruim 17.000 ondertekenaars van onze petitie en natuurlijk de damherten, roep ik wethouder Kock en het college van B&W op om af te zien van dit plan en door te gaan met het huidige beleid, waarbij de dieren zoveel mogelijk met rust gelaten worden en er alleen wordt ingegrepen als dit nodig is vanuit dierenwelzijn om onnodig lijden te voorkomen.”

Overhandiging

Frank Dales, algemeen directeur van de Dierenbescherming, overhandigde de petitie aan verantwoordelijk wethouder Udo Kock tijdens de Raadscommissievergadering Financiën van Amsterdam op donderdag 3 september in het Amsterdamse Stadhuis. Op 30 september vergadert de gemeenteraad van Amsterdam over het onderwerp. We houden je uiteraard op de hoogte van de uitkomst hierover.

Argumenten

Het afschieten van 2400 damherten in de AWD is volgens het college van B&W van Amsterdam nodig omdat er sprake zou zijn van verstoord dierenwelzijn door overbevolking, de verkeersveiligheid zou in het geding zijn en de biodiversiteit zou in ernstige mate in gevaar zijn. De Dierenbescherming onderschrijft deze argumenten niet. De huidige gezonde populatie toont aan dat er geen sprake is van verstoord dierenwelzijn en dat het gebied voldoende draagkracht heeft. Van verkeersonveiligheid is sinds het plaatsen van hekken rond het gebied geen sprake meer en de biodiversiteit is niet in gevaar. Het gebied verandert weliswaar onder invloed van de damherten, maar dat zorgt weer voor nieuwe natuur en kansen voor andere planten en insecten. Bovendien is de Dierenbescherming van mening dat de gevolgen minder ingrijpend zijn dan door de gemeente wordt beweerd.

VideoboodschapDierenbescherming Amsterdam maakte een prachtige, informatieve film over de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen.