42.532 handtekeningen tegen kalvertransporten

Onze actie om de lange-afstandstransporten van jonge kalveren te stoppen, is ondersteund door 42.532 mensen. De eerste successen zijn al binnen: zo is er een exportverbod ingesteld voor kalveren naar het buitenland.

De afgelopen maand voerde de Dierenbescherming actie om de lange-afstandstransporten van jonge kalveren te stoppen. 42.532 mensen ondertekenden onze brief aan Joop Atsma, voorzitter van de kalversector, die we dringend vroegen te stoppen met het vervoer van deze jonge kwetsbare dieren. Onderdeel van onze kritiek op de sector is dat de kalfjes onderweg niet kunnen drinken, waardoor ze uitgeput aankomen.

Succes: exportverbod voor kalveren naar buitenland

Onze actie had succes: er werden Kamervragen gesteld en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) stelde vlak voor de Kerst een exportverbod in voor kalveren naar het buitenland. Ook trad sindsdien de NVWA al vijf keer op tegen overtredingen die werden geconstateerd bij de import van kalveren. De dieren konden niet drinken onderweg en de regel voor rusttijden van de dieren werd overtreden.

Binnenkort zullen we de brief met alle proteststemmen overhandigen en blijven we aandringen op een transportverbod. Alle ondertekenaars enorm bedankt!