Aanvullende maatregelen vanwege de vogelgriep

De heersende vogelgriep zorgt niet alleen voor uitbraken op commerciële pluimveebedrijven, maar maakt ook steeds meer slachtoffers onder wilde vogels. Dat is goed te merken aan de gestegen meldingen van onze dierenambulances. Ondertussen is het ministerie van LNV in gesprek met brancheorganisaties van verschillende vogelopvangcentra en faunabeheer over een protocol voor het omgaan met zieke, wilde vogels.
Aanvullende maatregelen vanwege de vogelgriep

Vogelgriep kan besmettelijk zijn voor mensen

Tot nu toe zijn de varianten die zijn vastgesteld bij vogels (H5N8 en H5N1) geen varianten met een groot risico voor mensen. Voor alsnog zijn er geen besmettingen bij mensen vastgesteld en ook voor zoönotische varianten geldt dat mensen alleen besmet worden bij direct en intensief contact met bemette vogels. Uit voorzorg gelden er ter bescherming van onze mensen extra maatregelen voor onze medewerkers die met vogels in contact komen. Denk hierbij aan onze dierenambulancemedewerkers en de medewerkers bij onze Wildopvang Krommenie.

Wildopvang Krommenie per heden gesloten voor publiek

Een van de directe maatregelen die wij nemen om de gezonde dieren in onze wildopvang en de medewerkers van onze locatie in Krommenie te beschermen, is het sluiten van de deuren voor publiek. Dat betekent dat alleen de dierenambulances op het terrein worden toegelaten. Kijk op de sitevan Wildopvang Krommenie voor aanvullende informatie.

Hoe herken je vogelgriep?

Watervogels die besmet zijn, worden snel ziek en kunnen al na een paar dagen doodgaan. Ondertussen is de kans op besmetting op andere watervogels groot. De verschijnselen lijken enigszins op botulisme, zoals ademhalingsproblemen, draaien met de nek en kop, niet kunnen staan of vleugels niet goed kunnen openen. Daarnaast worden symptomen genoemd als diarree en zwelling van de kop (met mogelijk blauwe verkleuring) en zenuwverschijnselen. Uiteindelijk is vogelgriep alleen goed vast te stellen in het laboratorium.

Let op de beelden in dit filmpje zijn heftig!Smient met vogelgriep

Welke vogels lopen gevaar?

Bij de besmetting van vogels zijn vooral watervogels zoals eenden, meeuwen, meerkoeten, steltlopers, waterhoentjes, zeekoeten, zwanen en ganzen de dupe. Een minder groot risico is er voor roofvogels en kraaiachtigen, maar ook zij kunnen besmet zijn. Andere vogels zoals duiven, kleine zangvogels en spechten lopen geen risico.

Waar moet jij op letten?

Omdat het soms niet direct duidelijk is of de vogel besmet is of niet, adviseert de Dierenbescherming om geen risicovogels met blote handen aan te raken. Zie je een zieke of gewonde vogel uit de risicogroep, bel dan de dierenambulance op het telefoonnummer 144. Tref je een dode vogel aan, neem dan contact op met het speciale nummer van de Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) 030 – 253 7925 (bij 1 of 2 vogels) of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 045 – 546 31 88 (bij 3 of meer vogels). Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Wil je meer informatie over de vogelgriep kijk dan op websites van Rijksoverheid over vogelgriep, maatregelen tegen de vogelgriepen besmettingsverschijnselen.