Als jij moest kiezen, koos je de vos

Het was voor sommige mensen even schrikken toen we afgelopen donderdag op Facebook en Twitter een poll plaatsten met de vraag: Welk wild dier verdient de meeste bescherming; Vos, Muskusrat, Haas of Mol? Laten we duidelijk zijn, de uitslag van deze poll wordt niet gebruikt om dieren uit te sluiten van bescherming. Alle vier de soorten mogen onder voorwaarden gedood worden en verdienen juist daarom allemaal de aandacht van de Dierenbescherming. Met deze onaangekondigde vraag wilden we graag een zo puur en spontaan mogelijke reactie van onze volgers en hen laten ervaren voor welke lastige keuzes wij soms komen te staan. Nou, reacties hebben we gekregen. Daarvoor hartelijk dank.

Als jij moest kiezen, koos je de vos

Waar is die poll dan wel voor bedoeld?

Regelmatig komen we binnen de Dierenbescherming voor vragen te staan die ons soms tot lastige keuzes dwingen. Dat wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door een actualiteit. Ben je net een actie voor de muskusrat aan het voorbereiden, komt ineens het afschot van de vos groot in het nieuws. Wat doe je dan? Ga je door met de muskusrat en neem je het risico dat niemand er aandacht voor heeft omdat de vos het nieuws bepaalt, of laat je de muskusrat even wachten en schakel je om naar aandacht voor het beschermen van de vos? Net als veel van onze volgers op sociale media ons hebben laten weten, vinden ook wij dat elk dier bescherming verdient waar dit nodig is, maar ook wij kunnen helaas niet alles tegelijk.

Afbeelding van de poll zoals gepubliceerd op facebook.

Ik kan niet kiezen, maar als het moet de vos

Uit de meer dan duizend reacties die we kregen blijkt dat onze volgers, net als wij, eigenlijk niet kunnen of willen kiezen. Toch hebben velen, mede op ons aandringen "Je moet kiezen", uiteindelijk een keuze gemaakt. Hieruit blijkt dat zij vinden dat de vos de meeste bescherming verdient, daarna de haas, de mol en als hekkensluiter de muskusrat. Als we eerlijk zijn is deze uitslag geen verrassing. De vos is een prachtig dier terwijl de muskusrat vrij onbekend is en last heeft van een slechte reputatie. Misschien dat de laatste dus eigenlijk wel de meeste bescherming verdient omdat die ook nog eens het minst populair blijkt te zijn.

Betrokken volgers

Door onze volgers te confronteren met onze poll willen we ze meer betrekken bij ons werk en de lastige, soms bijna onmogelijke, keuzes waar we soms voor staan. Deze eerste poll was een test en de uitslag, hoewel leerzaam, wordt dus niet gebruikt om het ene dier meer en het andere dier minder te beschermen. Het laat ons wel zien dat we ons gelukkig mogen prijzen met betrokken volgers die graag meedenken. De komende weken zullen we via onze facebook- en twitteraccounts nog een paar dilemma's voorleggen. Deze gaan dan over andere dierenthema's zoals veehouderij, gezelschapsdieren en dierproeven. De uitslag, die natuurlijk niet representatief is voor onze hele achterban en vaak kort door de bocht is, is uitsluitend bedoeld als een indicatie en inspiratie voor de richting waarin we moeten denken. Wil jij ook meedenken? Volg ons dan op facebook of twitter.

Lees ook: Wilde dieren in Nederland.