Besluit over doden damherten niet definitief

Verwarring alom rond de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Sommige media berichten dat de rechter in kort geding zou hebben bepaald dat per vandaag kon worden begonnen met het afschieten van de duizenden herten. Helaas klopt het dat de Voorzieningenrechter vandaag heeft bepaald dat het doodschieten van de dieren mag starten, ondanks nog lopende juridische procedures van de Dierenbescherming en de Faunabescherming. Definitief is het besluit dus zeker niet.

In deze bodemprocedures verwachten wij in de zomer een uitspraak. De Faunabescherming had de rechter gevraagd om tot die uitspraak er is niet alvast te beginnen met het afschieten van de herten. Spijtig genoeg oordeelt de rechter vandaag dat hij geen gronden ziet om een voorlopige beslissing te forceren, onder andere omdat het vergelijken van de argumenten typisch iets zou zijn voor behandeling in de lopende bodemprocedure.

Damherten Lees meer over deze prachtige dieren in de factsheet

We zetten ons onverminderd in!

Het jachtseizoen loopt tot 1 april en dat zou betekenen dat er nog zo'n twee weken geschoten mag worden. Volgens de NOS, die de stand van zaken wel correct weergeeft, zou het tot op heden gaan om vijftig dieren per week. De Dierenbescherming gaat ervan uit dat dat zo blijft en dat er niet voor een bloederig 'eindsprintje' gekozen gaat worden.
De Dierenbescherming betreurt de gang van zaken, maar blijft zich met haar juristen onverminderd inzetten om de levens van de herten in de duingebieden te redden. Alle hoop is nu gevestigd op de uitkomst van de bodemprocedures.