'De konijnen zaten op centimeters eigen uitwerpselen'

Zo omschrijft de inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) de situatie die ze aantrof op een adres in de gemeente Sint-Michielsgestel. Zo'n 20 konijnen, 27 parkieten en 12 duiven zaten in extreem vervuilde verblijven.

'De konijnen zaten op centimeters eigen uitwerpselen'

De eigenaar is de kans gegeven om de boel schoon te maken, maar heeft daar onvoldoende aan gedaan. Het gevolg is dat alle dieren op woensdag 1 september in bewaring zijn genomen, die gaan een betere toekomst tegemoet.

'De konijnen zaten op centimeters eigen uitwerpselen', aldus de LID-inspecteur.

De melding kwam via de politie binnen bij de LID. De inspecteur is samen met de wijkagent poolshoogte gaan nemen en ze troffen tot hun schrik een smerige ruimte vol extreem vervuilde hokken en kooien aan. De dieren zagen er gelukkig wel gezond en goed doorvoed uit, maar de huisvesting... letterlijk centimeters uitwerpselen op de bodem, stof in de lucht en spinnenwebben aan de kooien. De inspecteur heeft de situatie voorgelegd aan de overheidsdienst RVO en na overleg werden bestuursrechtelijke maatregelen opgelegd. Hierbij is herstel ter plaatse het doel. De eigenaar moest op korte termijn de boel schoonmaken en de dieren passende huisvesting bieden.

De dieren zagen er gelukkig wel gezond en goed doorvoed uit, maar de huisvesting...letterlijk centimeters uitwerpselen op de bodem, stof in de lucht en spinnenwebben aan de kooien.

Onvoldoende verbetering

Woensdag 1 september zijn de LID-inspecteur en wijkagent teruggegaan voor een hercontrole. Hoewel de eigenaar een soort van begin had gemaakt met opruimen was duidelijk dat hij daarmee onvoldoende aan de maatregelen had voldaan, herstel ter plekke binnen redelijke termijn niet mogelijk was en het welzijn van de dieren nog steeds gevaar liep. Na nieuw overleg met RVO is besloten alle dieren in bewaring te nemen. Ze zijn overgebracht naar een opvangadres waar ze onderzocht worden, de juiste verzorging en vooral schone verblijven krijgen.

Gevolgen nog onbekend

Voor verdere afhandeling is de zaak overgedragen aan RVO, eventuele gevolgen voor de eigenaar zijn nog niet bekend.


De inspecteur is samen met de wijkagent poolshoogte gaan nemen en troffen tot hun schrik een smerige ruimte vol extreem vervuilde hokken en kooien aan.