Dieren lijden onder droogte

Ook in het wild levende dieren zuchten onder het watertekort. Sinds afgelopen woensdag is er door De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling vastgesteld dat er een 'feitelijk watertekort', en dus droogte, heerst. Wat zijn de gevolgen van deze droogte, en wat moeten we zelf wel (en vooral niet) doen?

Door: Niels Kalkman Persvoorlichter

Dieren lijden onder droogte

Drinken van water essentieel

Op internet circuleren momenteel al beelden van droogvallende watertjes in de natuur. De dieren die in dit water leven, komen droog te liggen en redden het niet. Maar ook andere in het wild levende dieren zijn afhankelijk van dit schaarse water. Veel diersoorten hebben het extra drinken van water namelijk nodig, vanwege de hogere verdamping om zo koel te blijven. De meeste dieren hebben geen of weinig zweetklieren, en hebben niet genoeg baat bij 'een verfrissend windje'. Het drinken van water is dus essentieel en we moeten zorgen dat we ze die mogelijkheid niet afnemen. Ook een taak voor onszelf dus.

Funest voor dieren

Ga daarom voorzichtig om met het schaarse drinkwater in de natuur. Natuurlijk: op een warme dag verkoelen in het water, met kinderen of hond, is heerlijk. Het lijkt leuk en onschuldig, maar kan voor dieren funest zijn. Zorg er dus voor dat je dit doet op een aangewezen recreatieplek, waar er geen risico is dat het water daadwerkelijk droogvalt en er niets overblijft voor de dieren. In een 'wild' watertje is zuurstof moeilijk op te nemen voor de waterdieren als het te veel in beweging komt, omdat het water troebel wordt door loskomend zand of modder. Die dieren die er in wonen, zullen het dan niet overleven.

Houd afstand

Kom je nou zelf een watertje tegen dat droog dreigt te vallen? Het is een naar gezicht om vissen naar adem te zien happen, maar het is niet altijd toegestaan om dan zomaar in te grijpen. Breng de terreinbeheerder (zoals de boswachter) of de gemeente op de hoogte. Die kunnen dan gepaste actie ondernemen. Houd sowieso tijdens droogte en warmte nog meer afstand van de in het wild levende dieren dan normaal. Een dier dat wordt opgejaagd, moet een extra krachtsinspanning leveren die funest kan zijn als het al te maken heeft met hittestress of enorme dorst. Het risico bestaat dat een dier daar niet meer van herstelt.

Vers water voor vogels en egels

Maar ook dichter bij huis kun je al heel wat doen. Zet een bakje vers water neer voor vogels en egels en zorg voor voldoende schuilplekken. Ligt er wat rommel in de tuin? Laat het liever nog even liggen: de kans bestaat dat een dier het gebruikt om zich in te verstoppen, en de inspanning om een nieuwe plek te moeten zoeken kan net teveel zijn voor het dier.

Voor dieren in het wild

Wilde dieren in Nederland komen geregeld in de problemen doordat ons land meer en meer is aangepast aan menselijke behoeftes. Wij pleiten voor een diervriendelijkere omgang met wilde dieren, en zoeken actief naar diervriendelijke oplossingen.

Alle dossiers