Dierenbescherming blij met wetsvoorstel Houdverbod

De Dierenbescherming is blij met het nieuws over het wetsvoorstel voor een zogenaamd 'zelfstandig houdverbod'. Het voorstel van Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid moet het voor een rechter mogelijk maken om in gevallen van ernstige dierenmishandeling en/of -verwaarlozing, de dader te verbieden voor een bepaalde periode dieren in zijn/haar bezit te hebben. We zijn ook blij dat de maximale termijn van deze straf van 5 in een eerder concept, naar in ieder geval 10 jaar gaat. "We zijn er nog niet, maar dit wetsvoorstel is een belangrijke stap op weg naar de realisatie van een lang gekoesterde wens van onze organisatie", aldus directeur Co'tje Admiraal.
Dierenbescherming blij met wetsvoorstel Houdverbod

We dringen al decennia lang aan op een zelfstandig houdverbod. Als dit wetsvoorstel straks echt wet is, biedt het niet alleen een rechter de mogelijkheid om dierenmishandelaars strenger te straffen en dierenleed te voorkomen, maar geeft de overheid ook een duidelijk signaal af dat zij mishandeling en verwaarlozing van dieren onacceptabel vindt. De voorgestelde termijn van maximaal 10 jaar draagt bij aan dit beeld, ook al mag dat van ons nog wel wat hoger.

In een dergelijk geval: houdverbodDit zwaar verwaarloosde hondje is een schrijnend voorbeeld van een zaak waarbij het opleggen van een houdverbod van toepassing zou zijn geweest.

Bij overtreding dieren meteen weg

Een van de belangrijke redenen voor de Dierenbescherming om op een zelfstandig houdverbod aan te dringen is een grote tekortkoming in de huidige wet- en regelgeving. Een rechter kan nu al iemand verbieden om dieren te houden. Alleen is het zo dat als deze persoon dit verbod overtreedt door toch weer dieren te nemen, deze bijvoorbeeld een boete moet betalen. De nieuwe dieren kunnen vervolgens niet in beslag genomen worden en het houdverbod vervalt. Er mag pas weer opgetreden worden als er opnieuw bewijs is van dierenleed. Een groot risico! Bij overtreding van een zelfstandig houdverbod kunnen onder andere onze inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) de dieren zonder pardon meteen in beslag nemen. Dit maakt de kans op nieuw dierenleed door een reeds veroordeeld persoon aanzienlijk kleiner.

We zijn er nog niet

We zijn blij met het vandaag bekendgemaakte wetsvoorstel, maar juichen nog niet te vroeg. We zijn er nog niet. Het voorstel wordt nu eerst op de website van de overheid gezet en iedereen mag daarop reageren. Na het verwerken van de reacties moet het voorstel langs de Raad van State en de Tweede en Eerste Kamer. Pas nadat die ermee ingestemd hebben kan het een echte wet worden en kan het zelfstandig houdverbod worden opgelegd. We blijven dit proces dan ook op de voet volgen en dringen aan op een vlotte afwikkeling.