Dierenbescherming blijft pleiten voor landelijke chipplicht

Gisteravond werd bekendgemaakt dat twee gemeenten gaan deelnemen in de ‘pilot chippen van katten’. Demissionair minister Carola Schouten (LNV) deelde dit
Dierenbescherming blijft pleiten voor landelijke chipplicht
Onze asielmedewerker checkt of de kat een goed geregistreerde chip heeft.

Waarom is chippen zo belangrijk

Jaarlijks raken ruim 38.000 katten zoek. Alleen al bij de Dierenbeschermingsasielen kwamen afgelopen jaar 10.000 katten terecht, waarvan 83% geen of een slecht geregistreerde chip had. Deze katten kunnen dus niet naar hun eigenaar worden teruggebracht en hebben in veel gevallen medische zorg nodig. We strijden al jaren voor het verplicht chippen en registreren van katten en zijn blij dat er een eerste start is gemaakt met het verplicht chippen van katten. Het is goed nieuws dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het belang inziet van het chippen. Toch zijn we ook kritisch. Het landelijk regelen van een chipplicht zorgt voor veel meer duidelijkheid. Het moet niet afhankelijk zijn van de gemeente waarin je woont of je als kat snel weer thuis bent. Bovendien kent een kat de gemeentegrenzen niet.

Ook MKBA bewijst nut invoering landelijke chipplicht

Om duidelijkheid te verkrijgen hebben we bij het ministerie aangedrongen op een kosten- batenanalyse (MKBA) op dit onderwerp. Uit dit onderzoek, de Quick Scan ‘MKBA Identificeren en registreren van katten’ van juli 2020, uitgevoerd door minister Schouten, blijkt dat er voordelen zitten aan een landelijke chipplicht. Zo staat er geschreven: 'Het invoeren van I&R (identificatie en registratie) kat heeft landelijk een groter positief maatschappelijk effect dan de invoering van I&R kat in 50% van de gemeenten. Dit komt omdat een deel van de effecten niet naar rato aanwezig is wanneer maar een deel van de gemeenten I&R invoert.' We vragen ons dan ook af waarom de minister in haar brief naar de Kamer zegt dat er "geen overwegende argumenten zijn voor het invoeren van een landelijke chipplicht van katten."

Samen pleiten voor landelijke chipplicht Afgelopen mei startte de Dierenbescherming een petitie voor het invoeren van een landelijke chip- en registratieplicht voor katten. We haalden hiermee 57.156 handtekeningen binnen. Dierenlot, Stichting Zwerfkatten Nederland, KNMvD, DIBEVO, FDN, NFDO, Sophia Vereeniging, WAP, vele gemeenten en dierenartsen ondersteunden deze petitie ook.