Dierenliefde

“Ik ben echt een dierenliefhebber!” Hoe vaak hoor je dit niet iemand zeggen

Femmie Smit

Door: Femmie Smit Programmamanager In het Wild Levende Dieren

Dierenliefde
Als iemand goed met zijn huisdieren omgaat dan is dat natuurlijk alleen maar toe te juichen, maar er zijn nog zoveel meer dieren dan alleen huisdieren. Ook zij verdienen liefde, of op zijn minst een respectvolle omgang. Vaak is dit nog ver te zoeken, zo bleek tijdens een bijeenkomst van het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) waarop zij de resultaten presenteerden van hun onderzoek naar een verantwoorde omgang met plaagdieren.

Hoe lief ze er ook uit mogen zien: muizen zijn vaak niet de meest welkome gasten in woonhuizen en boerderijen.

Ons afval als uitnodiging

Sinds jaar en dag leven de bruine rat en huismuis om ons heen. Dankbaar maken zij gebruik van onze huizen en ons huisvuil. Maar krijgen zij ook maar enige vorm van waardering? Nauwelijks. En dat terwijl wij hen toch echt zelf ons afval aanbieden. Dat het niet de bedoeling is dat zij dit als bron van warmte, eten en nestmateriaal gebruiken, kan zo’n rat of muis simpelweg niet weten. Onschuldig rennen ze rond om hun kostje te verzamelen en knagen ondertussen aan het isolatiemateriaal van onze waterleidingen, om dit te gebruiken voor het bouwen van een nestje.
De gedupeerde bewoner kijkt verontwaardigd naar de schade, en schrikt zich vaak een hoedje als er iets wegschiet in de schuur. Bah! Een muis! Daar moet wat tegen gebeuren!

Particuliere plaagdierenbestrijding

In principe mogen burgers doen wat hen zelf goed lijkt om van ‘plaagdieren’ af te komen, zo bleek uit de presentatie van het CenSAS. Dit staat in schril contrast met de strenge regelgeving die voor deze dieren zou gelden als zij als proefdier in het laboratorium zouden leven. Een particulier kan de meest vreselijke middelen aanschaffen om muizen, ratten en andere plaagdieren op eigen grondgebied te doden. Dit varieert van zeer slecht werkende klemmen tot een langzame, pijnlijke dood door vergiftiging.

Bestrijdingsmiddelen in het bedrijfsleven

Bedrijven zijn aan iets strengere regelgeving gebonden dan particulieren, maar ook hier kunnen met ontheffing diverse bestrijdingsmiddelen ingezet worden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het gebruik van een zogenaamde lijmplaat; een met lijm besmeerde plank of plaat waar muizen of ratten op vast komen te zitten waardoor ze sterven. Zonder ontheffing zou het gebruik ervan verboden zijn omdat het pure dierenmishandeling is, maar in de praktijk komt deze methode nog altijd veelvuldig voor.

Ratten en muizen worden vaak (indirect) door onszelf uitgenodigd door rondslingerend afval en huisvuil dat makkelijk te bereiken is.


Respect voor alle dieren

Iemand die écht van dieren houdt, begint niet aan dit soort wrede middelen. Een dierenliefhebber weet maar al te goed dat muizen en ratten intelligente dieren zijn die respect verdienen. Waarom? Omdat ze invoelend en sociaal zijn. Als een nestgenoot van een rat in nood is, zal die zijn geliefde chocola altijd laten liggen als dat betekent dat hij op dat moment zijn maatje kan bevrijden. Die chocolade eten ze veel liever later samen op.

Voorkomen beter dan genezen

Dierenliefhebbers zijn zich bewust van dit gevoelsleven van ratten en muizen. Een echte dierenliefhebber vraagt zich eerst af waarom muizen of ratten eigenlijk bij hem in de schuur vertoeven. Voedsel, plantenzaadjes en nestmateriaal bergt hij goed op in afsluitbare containers. Ook bekijkt zo iemand eerst door welke gaten en kieren de dieren komen, zodat hij er werk van kan maken om deze te dichten.

Ratten en muizen kunnen door de smalste kieren en gaten binnenglippen.


Dierenliefde bij de Dierenbescherming

Misschien vraag je je na het lezen van deze blog af wat dierenliefhebbers die werken bij de Dierenbescherming zoal gedaan hebben om onnodig muizen- en rattenleed te voorkomen. Enerzijds is dat vooral voorlichting, en daarnaast is het een kwestie van lobbyen, lobbyen en nog eens lobbyen voor een respectvollere aanpak van zogenaamde ‘plaagdieren.'
Uiteindelijk, als puntje bij paaltje komt, verandert er nog altijd bedroevend weinig aan de manier waarop we met ratten en muizen omgaan zolang het besef er niet is dat ook dit lieve, intelligente dieren zijn om van te houden.