Een pluim voor minister Van der Wal

Een pluim voor minister Van der Wal

Een pluim voor Minister Van der Wal van Natuur en Stikstof is op zijn plaats. Zoals al eerder aangekondigd wordt voor het komende jachtseizoen (2022/2023) definitief niet de jacht op het konijn geopend wegens de dalende populatietrend. Daarnaast zijn er beperkingen voor de jacht op de haas. Op dat dier mag in de provincies Groningen, Limburg en Utrecht niet worden gejaagd.

De beperkingen zijn volgens de Dierenbescherming goed nieuws, en een stap in de goede richting. De populatie van konijnen en hazen staat onder druk dus het nu toestaan van de jacht zou in strijd zijn met de wet die jagers in Nederland verplicht om in hun jachtvelden – die samen 80% van het Nederlandse landschap beslaan – te streven naar een ‘redelijke wildstand’ voor de diersoorten op de nationale wildlijst. Als Dierenbescherming vinden we het dan teleurstellend dat de Jagersvereniging gelijk een kort geding heeft aangekondigd om het besluit van de minister van tafel te krijgen.

'Het is slecht gesteld met de populatie van konijnen en hazen, en alhoewel de hoofdoorzaak hiervan eerder gezocht moet worden in het verlies aan habitat en een afgenomen kwaliteit van de leefgebieden van haas en konijn, zal de benuttingsjacht niet positief bijdragen aan het herstel van deze soorten', aldus Cynthia Verwer, programmamanager In het Wild Levende Dieren bij de Dierenbescherming. 'Zolang de staat van instandhouding van de soorten op landsniveau niet gunstig is moet de jacht op deze soorten uitblijven. Dat had voor de haas dus ook landelijk moeten zijn’.

Naast konijn en haas staan de wilde eend, de fazant en de houtduif op deze wildlijst van vrij bejaagbare soorten. Vanaf 15 augustus mag de wilde eend bejaagd worden, en exact twee maanden later volgt de opening van het jachtseizoen voor de haas, fazant en de houtduif. Vanzelfsprekend ziet de Dierenbescherming liever vandaag dan morgen dat daarmee wordt gestopt.

Voor dieren in het wild

Wilde dieren in Nederland komen geregeld in de problemen doordat ons land meer en meer is aangepast aan menselijke behoeftes. Wij pleiten voor een diervriendelijkere omgang met wilde dieren, en zoeken actief naar diervriendelijke oplossingen.

Alle dossiers