Ganzen diervriendelijker verjagen met drones

Diervriendelijker, goedkoper en effectiever door innovatie Drowgoo

Ganzen kunnen op een diervriendelijkere manier verjaagd worden met een drone, waardoor ook nog eens de hoeveelheid schade aan gewassen aanzienlijk afneemt. Dat blijkt uit een pilot die dronepioniers Drowgoo hebben uitgevoerd in de Starnmeerpolder. Zowel de Dierenbescherming als de boeren in de polder vinden het resultaat veelbelovend.

Door: Niels Kalkman Persvoorlichter

Ganzen diervriendelijker verjagen met drones

In opdracht van de Dierenbescherming heeft CLM Onderzoek en Advies de resultaten van de pilot gemonitord en gerapporteerd.

Melkveehouders ervaren steeds meer overlast van ganzen. Vooral verlies van de eerste snede gras (wintervoervoorraad voor koeien) is kostbaar. Op verzoek van een studiegroep van melkveehouders in de Starnmeer heeft het bedrijf Drowgoo een demonstratie gegeven. Die werd met enthousiasme ontvangen en Drowgoo heeft gedurende twee maanden lang, in goed overleg met de lokale jager, de ganzen uit de polder verjaagd. De melkveehouders waren positief en lieten weten minder ganzen te zien. Ook de schade aan gewassen was minder ten opzichte van 2020.

Starnmeerpolder

"Hier groeit het gras dat later het voer is voor de koeien”, legt dierinhoudelijk expert Cynthia Verwer van de Dierenbescherming uit, terwijl ze op de grasakker staat van boer Jeroen Brinkman in de Starnmeerpolder. "Je ziet dat er ganzenmest ligt. Dat komt in het voer terecht en dat maakt het minder smakelijk, en er kunnen ook ziekteverwekkende bacteriën in zitten.” Brinkman vult aan: "Dat ze m’n gras opeten is tot daaraan toe, want dat wordt vergoed.” Hij legt uit dat de ganzenmest door regenwater in de sloot terecht komt, waardoor de koeien er niet meer van willen drinken en teruglopen naar de stal voor wat water. "Dat is ongemak voor het dier en dat kost melkproductie.”

Om ganzen te verjagen vindt er nu veel ondersteunend afschot plaats. "Als Dierenbescherming juichen we het natuurlijk toe als er onderzoek wordt gedaan naar alternatieve, niet-dodende maatregelen”, legt Verwer uit. En één van die onderzoeken is het verjagen met drones, zoals Drowgoo heeft onderzocht in de Starnmeerpolder. "We hebben twee gebieden aangewezen”, legt medeoprichter Dennis Drost uit. "De Starnmeerpolder om in te vliegen en de Schermerpolder als referentiepolder. In beide polders hebben we sensoren geplaatst om de ganzen te kunnen detecteren om de verschillen tussen de twee gebieden te zien.”

Afname

Na inzet van de drones was de schade in de Starnmeer t.o.v. het referentiejaar 2020 afgenomen met 48%. Volgens CLM-onderzoeker Dirk Keuper kunnen hier echter geen harde conclusies aan verbonden worden: "Op het eerste gezicht ziet het er goed uit, maar die afname kan meerdere oorzaken hebben.” Naast de analyse van schadecijfers zijn ook de melkveehouders bevraagd. Zij waren tevreden met de maatregel en ze gaven verjaging middels de drone gemiddeld een 8,1. Bij de ganzen trad geen gewenning op tijdens de proef en ze kwamen minder vaak naar de weilanden. Sterker nog, bij het horen van het geluid van de drone vertrokken de dieren zelf al.

Cynthia Verwer vindt de resultaten bemoedigend. "Het doden van ganzen blijkt geen duurzame oplossing voor populatiereductie en overlast. Wij zien de drone als een diervriendelijker middel voor verjaging en als onderdeel van een toekomstige oplossing om ganzenoverlast te beperken. Het zou goed zijn als overheden in dit soort innovatieve maatregelen investeren en zo de melkveehouders tegemoet komen.” Dennis Drost legt uit dat het een voordeel is dat de ganzen niet ‘naar de buren worden gejaagd’. "De gans gaat ook veel hoger vliegen waardoor ze niet honderd meter náást de polder landen maar kilometers verderop.” Een ander voordeel van het verjagen met een drone is dat je de ganzen ook kunt sturen naar rust- en foerageergebieden waar ze wel welkom zijn.

Toekomstige inzet

Zowel de melkveehouders als Drowgoo waren tevreden met de inzet. Zij gaven aan in de toekomst meer met de drone te willen werken bij ganzenoverlast, maar de kosten voor het systeem zijn een probleem. Hiervoor kijkt men nadrukkelijk naar de provincie die tegemoetkomingen in schade uitkeert. "De provincie keert een schadevergoeding uit voor het merendeel van de schade aan het gras”, schetst Dennis Drost de huidige situatie. "Het laten vliegen van drones is goedkoper dan die schadevergoeding, houdt de kwaliteit van het gras beter en is ook diervriendelijker.”

Download hier het CLM-rapport over de droneproef in de Starnmeerpolder

Voor dieren in het wild

Door geen wild te eten, niet te vissen en je tuin diervriendelijk in te richten voorkom je veel dierenleed. Daarnaast zetten wij ons dagelijks in voor dieren in het wild. Met jouw steun kunnen wij dit blijven doen.

Over dieren in het wild