Geen afschot herten: winst, maar niet blij

Dat er dit jaar geen edelherten meer mogen worden afgeschoten in de Oostvaardersplassen is volgens de Dierenbescherming een klein beetje winst – zeker voor de betrokken dieren – maar tegelijkertijd geen reden om blij te zijn. Een groot gedeelte van de edelherten is immers inmiddels gedood.
Geen afschot herten: winst, maar niet blij

De rechtbank Lelystad oordeelde deze week dat de provincie Flevoland niet goed heeft kunnen onderbouwen waarom het afschieten van vele honderden edelherten tot er 490 over zijn, nodig is. Hier ligt het verdrietige bewijs dat de plannen van de provincie te ondoordacht en te gehaast waren.

Natuurbeheer doe je volgens de Dierenbescherming door een gebied te kennen, er constant aanwezig te zijn en alleen in te grijpen als het echt nodig is. Wat de toekomst van de dieren in de Oostvaarderplassen in 2020 gaat zijn, is nog onduidelijk. Het simpelweg verder uitvoeren van de eerdere plannen lijkt in ieder geval geen optie meer.

Zelfde argumenten
Het gebied kan het aantal dieren nu kennelijk goed aan en misschien hadden er wel geen herten gedood hoeven worden. Er waren geen nieuwe argumenten, dezelfde argumenten zijn eerder steeds ingebracht – ook door de Dierenbescherming – maar deze werden door de rechter toen terzijde geschoven. Nu lijkt daar alsnog naar te zijn geluisterd.

Hopelijk wordt uit deze opmerkelijke gang van zaken lering uitgetrokken. Niet alleen in Flevoland, maar ook in andere delen van ons land. Het is goed dat het falen van de maakbare natuur in de Oostvaardersplassen nu zoveel aandacht krijgt. Misschien dat dieren in andere gebieden daar nog iets aan hebben.