Groene actie in Den Haag door 90 organisaties

Planten voor Kamerleden en ministers in het kader van de campagne ‘Niet zonder natuur'

Ministers Van der Wal voor Natuur en Stikstof en Adema van Landbouw, Natuur en Visserij en diverse Tweede Kamerleden namen dinsdagmiddag een levensgrote Prinsjesdagkoffer met planten in ontvangst vlak voor de start van de begrotingsbehandeling van LNV. De betrokken organisaties, waaronder bouwers, boeren, zorgverleners, natuur- en dierenbeschermers en banken, roepen met deze actie het kabinet op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuur- en diervriendelijke landbouw. Zij vragen hen door te pakken met de uitvoering van het coalitieakkoord, met oog voor natuur.

Door: Dik Nagtegaal Gastredacteur

Groene actie in Den Haag door 90 organisaties

Namens miljoenen Nederlanders brachten de 90 betrokken organisaties, waaronder de Dierenbescherming, uit alle hoeken van de maatschappij, zoals natuurorganisaties, wetenschappers, verkeersorganisaties, banken, kerken, bouwbedrijven en boeren, deze boodschap naar Den Haag. De vergroeningsactie is onderdeel van de actie ‘Niet zonder natuur’ waarin het belang van schoon water, een gezonde bodem, schone lucht en een gezonde leefomgeving wordt benadrukt.

De organisaties vragen de Ministers Adema (Landbouw) en Van der Wal (Natuur en Stikstof) aan de slag te gaan met de uitvoering van het coalitieakkoord. Met andere woorden; ‘Doorgaan zoals geplant!’ Uit recent onderzoek blijkt dat bijna alle Nederlanders vinden dat het beschermen van onze natuur meer prioriteit zou moeten krijgen van de overheid (WUR, 2022)

Ministers Van der Wal voor Natuur en Stikstof en Adema van Landbouw Natuur en Visserij (rechts) en diverse Tweede Kamerleden namen dinsdagmiddag een levensgrote Prinsjesdagkoffer met planten in ontvangst vlak voor de start van de begrotingsbehandeling van LNV.

Vergroeningsactie
Ministers Van der Wal en Adema benadrukten het belang van deze actie. “Dit is mij als natuurminister uit het hart gegrepen. Dit is hard nodig, natuur lijkt soms iets wat wij er even bij doen maar verdient echt een stem. Of het nou gaat om de basiskwaliteit natuur of een natuurinclusieve gebouwde omgeving, er moet nog heel veel gebeuren”, aldus minister Van der Wal. “De agrarische sector en natuur kunnen niet zonder elkaar. We moeten komen tot iets wat toekomstbestendig is”, aldus minister Adema.

Natuur onder grote druk
De natuur in Nederland staat onder grote druk en investeren in natuur kan niet wachten. Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als hier. Nederland bungelt onderaan de lijst Europese landen als het gaat om oppervlakte beschermde natuur en waterkwaliteit. Planten- en diersoorten verdwijnen en dat is slecht nieuws voor ons allemaal. Want de natuur is als een kaartenhuis; als soorten uitsterven, stort het geheel in elkaar. In de natuur is alles van elkaar afhankelijk. Wij kunnen niet zonder natuur, de politiek moet doorpakken zoals geplant.

Voor dieren in het wild

Wilde dieren in Nederland komen geregeld in de problemen doordat ons land meer en meer is aangepast aan menselijke behoeftes. Wij pleiten voor een diervriendelijkere omgang met wilde dieren, en zoeken actief naar diervriendelijke oplossingen.

Alle dossiers