Kalversector: oproep Dierenbescherming 'belangrijk signaal'

Dat er ruim 42.500 handtekeningen staan onder de oproep van de Dierenbescherming aan de kalversector om te stoppen met het transport van kalveren over lange afstanden vindt voorzitter Joop Atsma van de Stichting Brancheorganisatie Kalverhouderij een belangrijk signaal.
Kalversector: oproep Dierenbescherming 'belangrijk signaal'

Na de overhandiging van de oproep door de programmamanager veehouderij van de Dierenbescherming Bert van den Berg in het radio 1 programma 'Vroege Vogels' gaf Atsma daarom aan verder met de Dierenbescherming in gesprek te willen. Het probleem ligt volgens de voorman van de kalversector bij meerdere partijen die moeten meewerken aan een oplossing. "Wet- en regelgeving moet sowieso worden nageleefd, maar ook de Nederlandse melkveehouderij heeft een eigen verantwoordelijkheid".Atsma doelt met dit laatste op het groeiende aanbod van jonge kalveren in Nederland. Als er meer vitale, gezonde en robuustere dieren uit eigen land beschikbaar zijn, dan hoeven ze niet geïmporteerd te worden, zo is de redenering. Dat geldt ook als er meer dieren vanuit dichtbij gelegen landen als Duitsland en België beschikbaar zijn. Die kans is zeker aanwezig. Volgens Atsma zou dat betekenen dat transporten uit onder andere de Baltische staten en Polen minder noodzakelijk zijn.

Kalverleed niet erkend

Hoewel de Dierenbescherming dat positief vindt, is het jammer dat de sector hierbij alleen kijkt naar het kostenaspect van de transporten. Het feit dat transporten langer dan acht uur per definitie het welzijn van jonge dieren schaadt lijkt nog steeds niet te worden erkend door de kalversector.

Nu de kalvercampagne is afgerond kijkt de Dierenbescherming vooralsnog toch tevreden terug. “We zijn er nog niet, maar er zit duidelijk beweging in het dossier”, aldus Bert van den Berg. De politiek heeft zich inmiddels uitgesproken voor kortere veetransporten en wil zich daar in Brussel voor inzetten. De export van jonge kalveren is aan banden gelegd door de NVWA zolang er geen degelijke drinkinstallaties in de veewagens zijn om de kalfjes onderweg te drenken. En de sector lijkt nu het signaal vanuit de maatschappij serieus te nemen. Daar hebben alle mensen die ons hebben gesteund bij het tekenen van de oproep hun steentje aan bijgedragen. Dank daarvoor!

Wij gaan door!

De campagne tegen het over lange afstanden slepen van jonge kalveren is voorbij, maar de Dierenbescherming strijdt uiteraard verder voor het beëindigen van lange afstand veetransporten.