Meer ‘happy konijnen’ in Nederland

Uit onderzoek in opdracht van brancheverenigingen NVG (importeurs en fabrikanten van huisdiervoeding) en Dibevo (gezelschapsdierensector) is gebleken dat het aantal konijnen dat met twee of meer gehouden wordt in 2017 is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.
Meer ‘happy konijnen’ in Nederland

Huisdierbezit onder de loep

Sinds 2002 wordt jaarlijks een steekproef uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van de NVG en Dibevo. Dit onderzoek richt zich op huisdierbezit in Nederland. Aanvankelijk ging dit alleen om honden en katten, maar sinds 2015 worden hier ook andere huisdieren in meegenomen.
Er wordt o.a. gekeken of mensen een huisdier bezitten, om welke redenen zij eventueel afstand hebben gedaan van hun huisdier en hoe zij met de verzorging van hun dieren omgaan.

NVG en Dibevo onderzoeken jaarlijks het huisdierbezit in Nederland.

Nederlandse huisdieren in 2017

Uit het onderzoek van Dibevo en de NVG bleek dat ruim 51% van de Nederlandse huishoudens één of meer huisdieren bezit. Meestvoorkomende reden om een huisdier weg te doen: tijdgebrek om het dier te verzorgen of te vaak van huis zijn. Ook allergieën, ruimtegebrek of verandering in de werksituatie werden als reden genoemd.
Het aantal gehouden katten (2,6 miljoen) en honden (1,5 miljoen) bleef in 2017 vrijwel hetzelfde als het jaar ervoor. De kat gaat als meestgehouden huisdier aan kop (24%), gevolgd door de hond (19%) en de siervis (ruim 9% van de huishoudens).

Meestgehouden huisdier: katten, gevolgd door honden en daarna siervissen.

Gezelliger jaar voor het konijn

Hoewel de resultaten van het onderzoek behoorlijk overeenkomen met het onderzoek uit 2016, is er een opvallende verbetering te zien in de manier waarop huisdierbezitters hun konijnen huisvesten en verzorgen. In 2016 werd nog 24% van de konijnen samen met een of meerdere soortgenoten gehouden, terwijl dit aantal in 2017 steeg naar 32%. 'Kennelijk werpt de campagne Happy Konijn zijn vruchten af,' zo concludeert Dibevo in het persbericht dat zij hierover naar buiten bracht.

Konijnen hebben een soortgenoot nodig om goed in hun vel te zitten.

Happy Konijn

Ook al krijgen konijnen de hele dag aandacht van mensen of andere dieren: niets weegt op tegen het gezelschap van een soortgenoot. Veel eigenaren hebben het beste met hun huisdier voor, maar beseffen niet dat hun konijn ongelukkig wordt door het ontbreken van een maatje. Vandaar dat in 2017 werd gestart met het project Happy Konijn. Dit besteedt eveneens aandacht aan de vele andere vlakken waarop verbetering haalbaar is, zoals speelmogelijkheden en de vele konijnen die in de knaagdierenopvang op gezelschap wachten.