Minister krijgt aanbevelingen voor aanpak vogelgriep

Het eerste exemplaar van de 'Roadmap strategische aanpak vogelgriep' is dinsdag aangeboden aan minister Carola Schouten van Landbouw. Het stuk bevat 28 aanbevelingen om het risico op uitbraken en de gevolgen van zeer besmettelijke vogelgriep te verminderen. De suggesties zijn opgesteld door een werkgroep bestaande uit deskundigen namens het ministerie van LNV, de pluimveesector (AVINED) en de Dierenbescherming.
Minister krijgt aanbevelingen voor aanpak vogelgriep
Overhandiging Roadmap aan minister Carola SchoutenNamens de pluimveesector overhandigt Eric Hubers minister Schouten het strategisch plan om de vogelgriep aan te pakken. Geheel links op de foto Bert van den Berg, programmamanager veehouderij die namens de Dierenbescherming zitting had in de werkgroep. Rechts van de minister staat Co’tje Admiraal, directeur/bestuurder van de Dierenbescherming. (Foto: AVINED)

Verder onderzoek nodig

In een briefaan de Tweede Kamer over het strategisch plan schrijft Schouten dat veel van de aanbevelingen betrekking hebben op onderzoek. Sommige hiervan hebben een praktische invalshoek, zoals het onderzoek naar de effectiviteit van het gebruik van lasers voor het verjagen van wilde vogels rond pluimveebedrijven en het onderzoek naar de effectiviteit van windbreekgaas voor het filteren van de ventilatielucht. “Lasers worden op dit moment al ingezet om vogels te verjagen, bijvoorbeeld op vliegvelden. Deze twee onderzoeken zijn al gestart. Andere onderzoeken zijn fundamenteler van insteek en zullen mede daarom ook meer tijd en geld kosten”, aldus de minister. Een voorbeeld hiervan is verder onderzoek naar de precieze rol van wilde vogels bij uitbraken.

Maatregelen tegen vogelgriep

Vrijwel elke winter kost hoog pathogene vogelgriep duizenden dieren in de pluimveehouderij voortijdig het leven. Daar komt bij dat het instellen van langdurige ophokperiodes het voortbestaan van pluimveehouderij met uitloop naar buiten in gevaar brengt. Dat terwijl deze uitloopmogelijkheid in het kader dierenwelzijn juist zo belangrijk is. We vinden het dan ook de hoogste tijd dat er, naast andere maatregelen uit de Roadmap, snel gewerkt gaat worden aan het ontwikkelen van vogelgriepvaccins, aan het beter inrichten van uitlopen van kippen met bomen en struiken en aan het omschakelen, uitplaatsen of beëindigen van pluimveebedrijven in gebieden waar de kans op vogelgriep hoog is. Denk hierbij aan waterrijke gebieden met veel wilde watervogels die een virus kunnen verspreiden.

Niets doen is geen optie

De Dierenbescherming beseft dat het overnemen en uitvoeren van de aanbevelingen in de ‘Roadmap’ veel tijd kan kosten, maar niets doen is geen optie. Het gaat om groot dierenleed voor grote aantallen dieren. Het is nu aan de pluimveesector en de overheid om de aanbevelingen voortvarend op te pakken.